Our Blog

Excel táblázatkezelő Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: EXCEL táblázat kezelő
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D006
1.3.A képzési program célja: A képzési program során megszerezhető kompetenciák  maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. EXCEL táblázat készségszintű használata
2.2. A táblázat alkalmazása
2.3. Elméleti alapismeretek
2.4. Megbízhatóság, felelősségtudat, precizitás
2.5. Problémamegoldás, helyzetfelismerés
2.6. Áttekintő, rendszerező képesség
2.7. Ismeretek helyükön való alkalmazása
2.8. Határozottság, udvariasság
2.9. Felelősségtudat
2.10. Precizitás

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: nem szükséges
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: IKT alapismereteket igényel
3.6. Egyéb feltételek: –

4. TANANYAGEGYSÉGEK
EXCEL táblázat kezelő
Környezeti fenntarthatósági ismeretek

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

Az Excel táblázatkezelő  tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Excel táblázatkezelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Excel táblázatkezelő tanfolyam