Our Blog

Az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben is egy, az elmúlt évek sikeres, egyedülálló képzését indítja Önnek! Az Erdőművelő részszakképesítés OKJ Képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Az új évben bekövetkező változások, újdonságok (OKJ, törvények), a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamunkra érdemes mielőbb jelentkeznie, regisztrálnia. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Az Erdőművelő részszakképesítés OKJ képzési programjába meghatározott tananyag elsajátítása után részt tud venni a csemetenevelési és maggazdálkodási munkákban. Erdősítést végezni, ápolni az erdősítéseket. Részt tud venni a biotikus és abiotikus károk felszámolásában. Az erdőművelés magában foglalja a szaporítóanyag-termelést, az erdősítést, fásítást, valamint az erdőnevelés munkafolyamatait.
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Erdőfelújító, Erdőfenntartó
Erdőművelő részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A010) alapján folytatott képzés azonosító száma: 21 623 01
A Mezőgazdaság szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alapfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 360 óra

Képzési Modulok listája:
– 11840-16 Növénytani ismeretek
– 11851-16 Vállalkozási ismeretek
– 10982-12 Erdőművelés

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli

Erdőművelő OKJ Képzés