Our Blog

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő) tanfolyam

A 7. sorszámú Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 60-90

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. mellékletben a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.8422Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelőjeAlapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) áttekintésére;
– a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani;
– a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni;
– üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban;
– építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni;
– a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni;
– az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni;
– gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni;
– a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni;
– alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezéseA kapcsolódás módja
3.3.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.1.1.azonosító számamegnevezése
4.1.2.10443-16Gépkezelő általános ismeretei
4.1.3.10444-16Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő speciális feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10443-16Gépkezelő általános ismereteiírásbeli
5.2.4.10444-16Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő speciális feladataigyakorlati

5.3.1. Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője szakmairány komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-gép naplóba.
Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
Szükség esetén elvégzi a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését.
Alapozás, vagy közmű-, vagy fenntartási gépet üzemeltet, munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.1.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.1.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szakmai vizsga bármelyrészének elégtelen teljesítése esetén a teljes vizsga (gyakorlat, elmélet) ismétlése szükséges.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

AB
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzékSzakmairány
6.2.Alapozás, vagy közmű- vagy fenntartási-gépekAlapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője
6.3.Gépápoló eszközök
6.4.Szerelékek, tartozékok
6.5.Rögzítő eszközök
6.6.Egyéni védőeszközök a munkavédelmi előírások szerint
6.7.Alapozás, vagy közmű- vagy fenntartási-gépekhez tartozó okmányok

7. EGYEBEK
7.1. Egészségügyi alkalmassági követelmény:
Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.
7.2. A szakmai gyakorlati képzés idejébe igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 28-46 órában, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott képzési idő (60-90 óra) arányában. A gyakorlati idő beszámítása résztvevőnként értendő a foglalkoztató által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján (7.4. pont szerinti gyakorlatot igazoló lap). Gyakorlati igazolás alapján történő gyakorlati idő beszámítása esetén is legalább 8 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.
A „10443-16 Gépkezelők általános ismeretei” szakmai követelménymodul korábbi eredményes teljesítése mellett a képző intézmény vezetője a jelentkező kérelemére órabeszámítást eszközölhet.
Az eredményes teljesítést modulzáró vizsgaigazolással, vagy „32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány feltüntetésével)” szakképesítő bizonyítvánnyal lehet igazolni.
Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze.
7.3. GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT
A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.
7.3.1. Alapozás, közmű- és fenntartási- gépek
7.3.1.1.  Alapozás gépei
7.3.1.1.1. Cölöp és szádfal verő berendezés
7.3.1.1.2. Kőzetfúró berendezés
7.3.1.1.3. Réselő berendezés
7.3.1.1.4. Talajfúró berendezés
7.3.1.1.5. Egyéb alapozás gépei
7.3.1.1.6. Egyéb cölöpöző berendezés
7.3.1.2.  Közműépítés gépei
7.3.1.2.1. Alagcsövező gép
7.3.1.2.2. Csősajtoló berendezés
7.3.1.2.3. Dréncső fektető berendezés
7.3.1.2.4. Kábelfektető berendezés
7.3.1.2.5. Komplett csőfektető berendezés
7.3.1.2.6. Talajvízszint süllyesztő aggregát.
7.3.1.2.7. Egyéb Közműépítés gépei
7.3.1.3.  Fenntartás gépei
7.3.1.3.1. Csatornavizsgáló és tisztító berendezés
7.3.1.3.2. Földmű fenntartó gép
7.3.1.3.3. Nyesedékaprító berendezés
7.3.1.3.4. Önjáró fűnyíró és fűkasza
7.3.1.3.5. Egyéb Fenntartás gépei
7.3.1.4.  Vasútépítés gépei
7.3.1.4.1. Vasútépítő és karbantartógépek
7.3.1.4.2. Vágányépítő, vágányátépítő gépek
7.3.1.4.3. Alépítmény javító géplánc
7.3.1.4.4. Egyéb vasútépítő gépek
7.3.1.5.  Vágányszabályozás során használt gépek
7.3.1.5.1. Vágányszabályozó gép
7.3.1.5.2. Vágányépítő, vágányátépítő gépek
7.3.1.5.3. Ágyazatrendező gép
7.3.1.5.4. Aljköz-és ágyazattömörítő gép
7.3.1.5.5. Dinamikus vágány stabilizátor
7.3.1.6.  Különleges célt szolgáló vasúti munkagépek
7.3.1.6.1. Ágyazatkotró gép
7.3.1.6.2. Ágyazatrostáló gép
7.3.1.6.3. Síncsiszoló, sínmaró gép
7.3.1.6.4. Sínhegesztő gép, mozgó ellenállás-hegesztő gép
7.3.1.6.5. Univerzális kétéltű munkagép
7.3.1.6.6. Hóeltakarító gép

 

Gyakorlatot igazoló lap
„Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)” szakképesítéshez

(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!)
Tanuló neve: ………………..……………………………………………..………….…
Leánykori név: .…………………………………………………………..………………
Szül. hely: ……………………………………………, idő: ……..…….…………..……..
Anyja neve: ……………….…………………………….………………..……………….

Igazoljuk, hogy fent nevezett személy az alább felsorolt az „Építő- és anyagmozgató gép kezelője” szakképesítés szakmairányába tartozó gépcsoportba sorolt gépen a kötelező kezelői gyakorlatot
teljesítette.
A gyakorlat során önálló, biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátította.

Szakképesítés szakiránya: ..………………………………..……………………………….
Gépcsoport: ……………………………………………….…………………………………
A gép megnevezése: ………………..……………………………………………………….
A gép típusa: ………………………..……………………………………………………….
A gép azonosító száma: ……………..………………………………………………………
Gépkezelői gyakorlattal töltött órák száma (28-46 óra): ………………. óra

Kelt: ………………………………..………….

Igazolást kiállító cég neve: ………………………….………………………………………………
címe: …………………………………………………………………………

P. H.

Műszaki vezető
neve: ………………..…………………………….
aláírása: …………………………………………….
Munkavédelmi felelős
neve: ………………………………………………
aláírása: ……………………………………………

Az építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő) tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő) tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő) tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő) tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő) tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés