Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az Energianövény termesztő szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk!
Az Energianövény termesztő szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz megtervezni, megszervezni, irányítani és elvégezni a szántóföldi energianövények termesztésével, illetve értékesítésre történő előkészítésével kapcsolatos munkákat.

A betölthető munkakörök: 6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6111 Szántóföldinövény-termesztő Energianövény termesztés, felhasználás
Az Energianövény termesztő képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B031) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00017-16-20 3 06 3 /1

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: szakiskolai középfokú végzettség
  • Szakmai előképzettség: a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig 31 621 01 Aranykalászos gazda
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  • Előírt gyakorlati idő: szükséges, éspedig: 5 év önálló gazdálkodási tapasztalat
  • Egyéb feltételek: nem szükséges

A szakmai programkövetelmény moduljai:
SzPk-00017-16-20 3 06 3 /1 /M-01 Az energianövények termesztésének szabályozása, felhasználási lehetőségei
SzPk-00017-16-20 3 06 3 /1 /M-02 Az energianövények termelése, a fenntarthatósági szempontok érvényesítésével

Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 64 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Energianövény termesztő Tanfolyam