Our Blog

Az Elektromos halászgép kezelője részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után megfelelő változatos munkát, saját vállalkozás indítását, anyagi biztonságot tud magának és családjának biztosítani, esetlegesen külföldön is munkát vállalni. Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben az Elektromos halászgép kezelője részszakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb.
Az Elektromos halászgép kezelője részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Halász, haltenyésztő, Haltenyésztő, Horgásztókezelő, Horgászmester, Ivadéknevelő (halászati)
Elektromos halászgép kezelője tanfolyam képzési programjában meghatározott tananyag birtokában képes lesz az elektromos halászgép előkészítésére, beüzemelésére és üzemeltetésére, a kifogott hal kezelésére.
Elektromos halászgép kezelője részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A091) alapján folytatott képzés azonosító száma: 31 624 01
A Mezőgazdaság szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése
– Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
– Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 360 óra

Képzési Modulok listája:
– 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
– 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
– 11014-12 Elektromos halászgép kezelése

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Elektromos halászgép kezelője OKJ Képzés