Category: Egyéb

0

Sikeres regisztráció után, irány a nyelvi szintfelmérő!

Ahhoz, hogy az “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény a Neked legmegfelelőbb tanfolyamot tudja biztosítani a Diplomamentő II. Programban, szükséges egy előzetes szintfelmérő kitöltése, amit nálunk akár elektronikusan is megtehetsz!

Csupán követned kell a lenti utasításokat és a többi intézzük mi!

Mit kell tenned?

 • A lenti gombok segítségével letölteni a szintfelmérőt
 • Kitölteni a szintfelmérőt (Hallott szöveg hanganyaga a dokumentumban megtalálható)
 • Szkennelve vagy fényképezve elküldeni nekünk
 • Várni a kollégánk jelentkezését

Szintfelmérők:

Angol | Német

0

betonozo-seged-salgotarjan

Képzés megnevezése: Betonozó segéd
Azonosító: SzPk-00089-16-09 2 07 1/1
Képzés helyszíne: Salgótarján
Óraszám: 240 óra
Engedélyszám: E-000526/2014/B037

Elmélet és gyakorlat aránya:
72 (30%) elméleti; 168 (70%) gyakorlati óra

A képesítés rövid leírása:
A képzést sikeresen teljesítő képessé válik az alábbi tevékenységekre: – a sérült betonszerkezeteken helyszíni ellenőrzések elvégzésére a munkavégzés megkezdése előtt – a betonozási munkáknál
felhasznált alapanyagok beazonosítására, szakszerű tárolására, kezelésére – a helyreállítandó betonszerkezetet és környezetét a biztonságos, folyamatos munkavégzéshez történő előkészítéséhez –
sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezetet készítésére a betonszerkezetek helyreállítási munkálatokhoz – segédszerkezeteket készíteni a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási
műveletekhez – a beton készítés technológiai utasítás szerinti műveleteinek elvégzésére monolit beton szerkezetek helyreállítása céljából. – a frissbeton méret- és alakhelyességét közvetlenül a bedolgozása után történő ellenőrzésére – a bedolgozott beton utókezelésére, a betont körülvevő légköri jellemzőktől függően – a tevékenységéhez kapcsolódó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartására.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Ismeri a sérült betonszerkezetek jellemző megjelenési formáit
 • Ismeri a kőműves munkafolyamatok előkészítő lépéseit.
 • Ismeri a monolit betonszerkezetek helyreállítása során felhasznált anyagok csomagolásán szereplő magyar nyevű szakmai kifejezéseket
 • Ismeri a helyreállítandó betonszerkezet és környezetének előkészítési műveleteit a biztonságos, folyamatos munkavégzéshez
 • Ismeri azokat a betonszerkezet helyreállítási műveleteket, melyekhez sík- vagy alakos felületekkel határoló szerkezetet alkalmazó technológiát alkalmazhat
 • Ismeri a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási műveleteihez alkalmazott egyszerű segédszerkezeteket
 • Ismeri a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási műveleteihez alkalmazott egyszerű segédszerkezeteket
 • Ismeri a monolit betonszerkezetek helyreállításának és javításának módszereit előre összeállított, vagy helyszínen kevert betonnal
 • Ismeri a helyreállított monolit betonszerkezet jellemzőinek ellenőrzési módszereit a beton megszilárdulása előtt
 • Ismeri a monolit betonszerkezetek helyreállítása során felhasznált anyagok használati utasításában megfogalmazott utókezelési műveleteket

Intenzitás:
Elmélet: heti 30 (5*6) óra, Gyakorlat: heti 30 óra (5*6) óra

Bemeneti feltételek:

 • iskolai előképzettséghez nem kötött
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
 • betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán!

0

A 35. sorszámú Gyógyászati segédeszköz–forgalmazó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1.AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyógyászati segédeszköz–forgalmazó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600–800

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3.PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.1. 3339 Egyéb humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások Gyógyászati segédeszköz–forgalmazó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyógyászati segédeszköz–forgalmazó tevékenységi körében végzi a forgalmazható gyógyászati segédeszközök és gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazott orvostechnikai eszközök kiszolgálását. Kereskedelmi, marketing, értékesítési, forgalmazói, valamint kölcsönzési tevékenységet végez ezen eszközökkel kapcsolatban. A gyógyászati segédeszköz forgalmazó a vásárlók személyiségét, személyes igényeit, kulturális szokásait, és anyagi lehetőségeit figyelembe véve tesz javaslatot egy termék, vagy eszköz használatára, megvásárlására
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– alkalmazni a helyes vénykezelési technikákat
– értelmezni az orvosi indikációkat
– elvégezni a vásárlók gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazott orvostechnikai eszközökkel történő kiszolgálását
– esetenként méretvételi eljárásokat alkalmazni
– az eszközök próbáját, ellenőrzését kiadás előtt elvégezni
– tanácsot adni a gyógyászati segédeszköz használatára, tisztántartására, karbantartására vonatkozóan
– betartani a gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletre vonatkozó érvényes és hatályos jogszabályokat
– megfelelően kommunikálni a vásárlóval
– reklamációt kezelni
– pénzügyi, számviteli bizonylatokat kezelni
– alkalmazni a kereskedelemre és adózásra vonatkozó jogszabályokat
– tisztán tartani az üzlethelyiséget, a próbafülkét, kezelni a hulladékot
– fertőtleníteni a próbára ajánlott eszközöket, illetve a szükséges felületeket
– ismerni és alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat
– betartani a minőségbiztosításra vonatkozó előírásokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3.

4.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11214–12 Egészségügyi szakmai alapismeretek
4.4. 11176–16 Gyógyászati segédeszköz szakismeret
4.5. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.6. 11499–12 Foglalkoztatás II.
4.7. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

5.VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11214–12 Egészségügyi szakmai alapismeretek szóbeli
5.2.4. 11176–16 Gyógyászati segédeszköz szakismeret gyakorlati
5.2.5. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.6. 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.7. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyászati segédeszköz–forgalmazás
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban foglaltaknak megfelelően a vásárló fogadása, a vásárlási szándék felmérése, segédeszköz, gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazott orvostechnikai termék adekvát ajánlása, illetve a vény értelmezése, kezelése. A vényen szereplő eszköz kiszolgálása, helyettesíthetőség meghatározása Méretvétel, eszköz–kiválasztás, kiválasztott eszköz biztonságos és szakszerű használatának, műszaki paramétereinek, tisztításának bemutatása. Az eladáshoz kapcsolódó számviteli és pénzügyi bizonylatok, számlák kitöltése. A vevő általános és fogyasztóvédelmi tájékoztatása, szükség esetén fogyasztói reklamáció és panaszkezelés
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi szakmai alapismeretek, Gyógyászati segédeszköz szakismeret
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott

11214–12 Egészségügyi szakmai alapismeretek
11176–16 Gyógyászati segédeszköz szakismeret

követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6.ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.1. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
6.2. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.3. Szakmai dia– és fóliasorozatok
6.4. Számítógép szoftverekkel (készletező, számlázó, stb.), perifériák, nyomtatók
6.5. Pénztárgép
6.6. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazható gyógyászati segédeszközök különféle típusai (legalább 50), orvostechnikai termékek
6.7. Tisztító szerek, vegyszerek, fertőtlenítőszerek és eszközök
6.8. Egyszer használatos és fogyóeszközök, próbához szükséges eszközök
6.9. Hulladékkezelés és tárolás eszközei
6.10. Esősegélynyújtás eszközei

7.EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara