Our Blog

Egészségfejlesztési segítő szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. A szakképesítés képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után  tudni fogja, hogy hogyan kell  a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését segíteni, ápolási gondozási feladatokat ellátni, krízishelyzetet felismerni, kezelésben való részvétel szükségességét a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben alkalmazni, a családi környezetben , illetve az adott közösségen (hátrányos helyzetű kistérségű településen) belül  alkalmazható ismereteket szerezni.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Egészségfejlesztési segítő
Egészségfejlesztési segítő szakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A071) alapján folytatott képzés azonosító száma: 32 720 01
Az Egészségügy szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
  • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. mellékletében az Egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 50%-elmélet, 50%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 400 óra

Képzési Modulok listája:

  • 11491–12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában
  • 11492–12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
  • 11493–12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
  • 11497–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
  • 11499–12 Foglalkoztatás II.
  • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Egészségfejlesztési segítő OKJ Képzés