Our Blog

0

Digitális nyomóforma készítő tanfolyam

A 264. sorszámú Digitális nyomóforma készítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 213 07
2. Részszakképesítés megnevezése: Digitális nyomóforma készítő
3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

   A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  7231  Nyomdai előkészítő  Számítógépes nyomdai szövegszerkesztő
 3.1.3.  7232  Nyomdász, nyomdai gépmester  Kisofszetgép-kezelő Nyomdaipari munkás Segédgépmester

 

3.1.1. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A digitális nyomóforma készítő munkáját a grafikai- és reklámstúdiókban, a nyomdai sokszorosítási technológiákat – ideértve mindenekelőtt az ofszet-, a flexo- és a digitális nyomtatási eljárásokat, ezen kívül a szita-, a tampon és minden egyéb speciális nyomtatási eljárásokat – üzemszerűen alkalmazó nyomdákban, szolgáltató egységekben alkalmazott gyártási utasítások felhasználásával, de önállóan végzi.
Munkájának célja, hogy nyomdai eljárásokkal sokszorosításra kerülő grafikai tervek vagy köztes eredetik, esetenként korábbi kiadványok újragyártása vagy módosított ismételt előállításához szükséges és nyomdai minőségű sokszorosításra alkalmas nyomóformák vagy digitális állományok elkészüljenek.
Feladata, a digitális állományokból a nyomóformákat alkalmazó technológiákhoz (ofszet, flexo, szita, tampon) a megfelelő nyomóformák elkészítése.
Feladata a munkavégzés helyétől (nyomdaüzem jellege, mint pl. digitális gyorsnyomda) függően, hogy a megrendelt kiadványok digitális állományaiból a gyártási utasításnak megfelelően elkészüljön a megrendelt kiadvány.
Feladata a termelési folyamatban a gyártási utasítások elemeiből a célnak megfelelő gyártási utasítás kombináció összeállítása és végrehajtása.
Feladata a nyomdai minőségre alkalmas sokszorozó gépek szakszerű használata, folyamatos karbantartása.
Feladata a végterméknek megfelelő alap- és segédanyagok kiválasztása, felhasználhatóságuknak vizsgálata a végtermék minőségének szempontjaival összevetve. A kiválasztott és ellenőrzött anyagok takarékos felhasználása.
Az általa elvégzett gyártási rész-műveletsor eredményének és minőségének ellenőrzése a további feldolgozhatóság szempontjai alapján.
Feladata a munkavégzés helyétől és jellegétől függően a megrendelőkkel, aki lehet üzemen belüli szakember és lehet közvetlen a megrendelő, való kapcsolattartás.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– együttműködni a kapcsolódó munkaterületek szakembereivel, munkahelyi vezetőivel és a munkavégzés jellegétől függően közvetlen a megrendelő végfelhasználókkal;
– telepíteni és folyamatosan frissíteni a nyomdaipari képfeldolgozó és tördelő szoftvereket;
– üzemszerűen alkalmazni a nyomdaipari képfeldolgozó és tördelő szoftvereket;
– digitális proofokat készíteni;
– nyomtatványt a gyártási utasítások és a rendelkezésre álló nyomdagépek igénybevételével legyártani;
– kiválasztani és felhasználhatóság szempontjai szerint minősíteni a megfelelő alap- és segédanyagokat;
– önállóan megítélni, hogy a sokszorosítandó állományok milyen mértékben alkalmasak az elvárt végtermékminőség biztosításához;
– a rendelkezésére álló termelő berendezések hibajelenségeinek felismerésére és a hibaelhárítási utasítások végrehajtására;
– felismerni a hibaforrásokat és szükség szerint beavatkozni a megelőzés vagy elhárítás érdekében;
– felismerni és definiálni a végtermék minőségét befolyásoló grafikai és színtani problémákat;
– interneten vagy telefonon is megfelelő szakmaisággal kommunikálni az általa használt berendezések karbantartását, távfelügyeletét ellátókkal;
– munkavégzését digitálisan is dokumentálni és a munkatáskákat vezetni;
– betartani a tűz-, a munka-, az érintésvédelmi és a környezetvédelmi előírásokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

   A  B  C
 3.2.1.  A kapcsolódó szakképesítés
 3.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.2.3.  54 213 07  Nyomdaipari technikus  szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

   A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10243-16  Nyomdaipari anyagismeret
 4.4.  10245-16  Nyomtatási technológiák
 4.5.  10241-16  Nyomtatványfeldolgozás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

   A  B  C
 5.2.1.  A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosítója  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10243-16  Nyomdaipari anyagismeret  gyakorlati, írásbeli
 5.2.4.  10245-16  Nyomtatási technológiák  gyakorlati, írásbeli
 5.2.5.  10241-16  Nyomtatványfeldolgozás  gyakorlati, írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: 8 oldalas, hajtogatott A/4 prospektusnak a nyomdai feldolgozásra alkalmas digitális állományról ofszet nyomólemez vagy flexo klisék elkészítése és egyidejűleg digitális nyomat készítése.
A vizsgafeladat ismertetése:
A) Kiadvány digitális állományának elkészítése
Egyenként ellenőrzi az oldaltördelt digitális állományt a gyártási utasítás alapján és a következő technológiai lépés követelményei és a feldolgozhatóság szempontjai szerint és digitális proofot készít róla.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati feladaton belül: 35%
B) Kiadvány nyomóeredetijének elkészítése
Az oldaltördelt állományokból elkészíti a munkatáska utasításainak megfelelő kilövés szerinti tördelt nyomtatási ív állományát. (Nyomdai PDF) Ellenőrzi a beállításokat. A colormenedzsment szempontjainak figyelembevételével beállítja a színhelyes nyomtatás feltételeit.
Kiválasztja a megfelelő nyomathordozó anyagokat.
Elkészíti az ofszet vagy flexó CTP nyomóformát és archiválja az állományokat.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati feladaton belül: 40%
C) Digitális nyomatot készít az általa elkészített kiadványból
Az oldaltördelt állományokat online nyomógépre küldi. Kiválasztja a megfelelő nyomathordozót és elvégzi a nyomógép beállításait. Elvégzi a nyomtatást.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati feladaton belül: 25%
A gyakorlati vizsgafeladatok együttes időtartama: 180 perc
A gyakorlati vizsgafeladatok összességének értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomdaipari szoftverek és nyomtatási technológiák ismerete
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon – feleletválasztós (50%) és kifejtős (50%) kérdésekre válaszolva – Az egyes digitális állományoknak mik a jellemzőik? Mik a legfontosabb különbségek a nyomdai és az irodai szoftverek között? A nyomdaipari eljárások jellemzői. A nyomathordozók fajtái és nyomtathatósági jellemzői.
Az írásbeli vizsgatevékenység a komplex szakmai követelmény teljes elméleti anyagát tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

   A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Irodabútorok
 6.3.  Számítógép és kalibrált monitor
 6.4.  Nyomdaipari szoftverek
 6.5.  Szélessávú internet kapcsolat
 6.6.  Pantone skála
 6.7.  Színes nyomtató (A3)
 6.8.  Archiváló eszközök és programok
 6.9.  Külső digitális adathordozók
 6.10.  Ofszet lemezlevilágító
 6.11.  Fotopolimer levilágító
 6.12.  Színes digitális nyomógép
 6.13.  Kezelési utasítások
 6.14.  Papír, írószer

Digitális nyomóforma készítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés