Our Blog

0

Digitális kép- és szövegszerkesztő tanfolyam

A 262. sorszámú Digitális kép- és szövegszerkesztő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 213 06

1.2. Részakképesítés megnevezése: Digitális kép- és szövegszerkesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2. 2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője Digitális kép- és szövegszerkesztő
3.1.3. 7231 Nyomdai előkészítő Nyomdai szövegszerkesztő

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A digitális kép- és szövegszerkesztő stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadóknál, illetve nyomdákban végzi szakmai tevékenységét. Munkavégzése során szöveg és képfeldolgozást végez, a kiadvány tartalmi és formai elemeit integrálja. Kiadványokat grafikai terv, tipográfiai leírás alapján kivitelez, nyomtatásra előkészít.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

– számítógépes perifériákat, adatállományokat és a kiadványszerkesztésben használt szoftvereket kezelni
– szöveget és képeket digitalizálni, méretezni, módosítani, illetve feldolgozni
– vázlat, grafikai terv alapján vektoros rajzokat, grafikákat készíteni
– a kiadvány szöveges, képi és grafikai anyagait tördelni a tipográfiai leírás, grafikai terv alapján
– nyomda- és médiatermékeket előkészíteni a gyártási technológiák és a megrendelő igényeinek összehangolásával
– a szöveg- és tördelési korrektúrában jelölt hibákat javítani
– az előkészített anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni
– a kész anyagot és tartozékait archiválni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A  B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11591-16 Nyomtatványok előkészítése
4.4. 11592-16 Szövegfeldolgozás
4.5. 11593-16 Képfeldolgozás
4.6. 11594-16 Kép- szövegintegráció

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11591-16 Nyomtatvány előkészítése gyakorlati
5.2.4. 11592-16 Szövegfeldolgozás gyakorlati, szóbeli
5.2.5. 11593-16 Képfeldolgozás gyakorlati, szóbeli
5.2.6. 11594-16 Kép- szövegintegráció gyakorlati, szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kép és szöveg integrációja

A vizsgafeladat ismertetése:
Folyóirat oldalpár kivitelezése kiadványszerkesztő programban.
Megadott tipográfiai leírás alapján, a mellékelt szöveg- és képeredetik felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Digitális kép- és szövegszerkesztő szakmai ismeret

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:
– Nyomdai eredetik jellemzői
– Nyomdai méret- és mértékrendszerek
– Betűtípusok rendszerezése
– Nyomdatermékek felosztása, méretei, tulajdonságai
– Szövegfeldolgozás, szövegformátumok
– Kép-szöveg integráció
– Klasszikus és modern tipográfia
– Kiadványszerkesztő programok
– Vektor- és pixelgrafikus programok
– Képfeldolgozás, képformátumok
– Autotípia, rácstípusok
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kiadványszerkesztői munka végzésére alkalmas számítógépes hálózat szerverrel
6.3. Jogtiszta szoftverek (professzionális pixel-, vektorgrafikus és kiadványszerkesztő programok)
6.4. Internet hozzáférés
6.5. Szkenner A/3
6.6. Színes PostScript nyomtató A/3
6.7. Projektor, vetítő vászon
6.8. Pantone skálák
6.9. Iskolai tábla

Digitális kép- és szövegszerkesztő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés