Our Blog

Csőhálózatszerelő tanfolyam

A 31. sorszámú Csőhálózat szerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 582 01
1.2. A részszakképesítés megnevezése: Csőhálózatszerelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7521Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés)Csőszerelő
3.1.3.Csővezeték-szerelő
3.1.4.Vezeték- és csőhálózat-szerelő
3.1.5Karbantartó, csőszerelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Épületgépészeti csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít, karbantart.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Csővezetéket kiépíteni
– Ellenőrizni a csőkötések tömörségét
– Hő- és korrózióvédő szigetelést készíteni
– Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a csőhálózatok, vezetékek szerelési beépítési előírásait alkalmazni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 582 05Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelőszakképesítés
3.3.4.34 582 09Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelőszakképesítés
3.3.5.34 582 12Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelőszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10209-12Épületgépészeti csővezeték-szerelés
4.4.10211-12Épületgépészeti rendszerismeret
4.5.10214-12Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10209-12Épületgépészeti csővezeték-szerelésGyakorlati
5.2.4.10211-12Épületgépészeti rendszerismeretÍrásbeli, Gyakorlati
5.2.5.10214-12Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatokÍrásbeli Szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A dokumentáció alapján:
Előkészíti a szerelési feladatot
Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget
Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat
Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket
Tartószerkezet készít, alkalmaz, rögzít
Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít
Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési beépítési előírásait alkalmazza és értelmezi
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya:100 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kéziszerszámok
6.3.Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek
6.4.Darabolószerszámok (kézi, gépi)
6.5.Mérő- és jelölőeszközök
6.6.Csőtisztító berendezések
6.7.Hajlítószerszámok
6.8.Védőeszközök és felszerelések
6.9.Hegesztőfelszerelések
6.10.Létrák, állványok
6.11.Szállítóeszközök
6.12.Nyomáspróba-berendezések
6.13.Számítógépek
6.14.Gépipari mérések eszközei
6.15.Fémmegmunkáló kéziszerszámok
6.16.Fémmegmunkáló kisgépek
6.17.Képlékenyalakítás kéziszerszámai, eszközei
6.18.Lágy- és keményforrasztás eszközei, berendezései
6.19.Anyagmozgatás gépei, eszközei
6.20.Szerelési kéziszerszámok, kisgépek

A Csőhálózatszerelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Csőhálózatszerelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Csőhálózatszerelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Csőhálózatszerelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Csőhálózatszerelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés