Our Blog

A Családellátó részszakképesítés OKJ képzés elvégzése után alkalma nyílik végre a több évi tapasztalatát, tudását, amit saját családi életének vezetésében, gyermeknevelésben eddig megszerzett, most hivatásként végezni. Önnek indítja az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény az új évben a Családellátó részszakképesítés olcsó OKJ, Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzését.
Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb.
A Családellátó részszakképesítéssel betölthető munkakörök: Nevelőszülő, Házi szociális munkás, Családgondozó, Házi ápoló, Háztartási alkalmazott
Családellátó tanfolyam képzési programjában meghatározott tananyag birtokában egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez tud segítséget nyújtani (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb).
Családellátó részszakképesítés OKJ tanfolyam, Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A006) alapján folytatott képzés azonosító száma: 21 814 01
A Mezőgazdaság szakmacsoportban a szakképesítés szintje: alapfokú részszakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya: 20%-elmélet, 80%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 480 óra

Képzési Modulok listája:
– 11033-12 Család- és háztartásellátás

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Családellátó OKJ Tanfolyam