Our Blog

CAD-CAM informatikus tanfolyam

A 2. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1300

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1.Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Kivitelező rajzoló
3.1.3. Műszaki rajzoló
3.1.4. Számítógépes műszaki rajzoló
3.1.5. Számítógépes tervrajzoló
3.1.6. Szerkesztőrajzoló
3.1.7.

 

3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket

kezelő technikus

Számítógéphálózat-üzemeltető

 

3.1.8. 3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Adatbázis asszisztens
3.1.9. PC-támogató
3.1.10. Rendszeradminisztrátor
3.1.11. Számítógép programozó asszisztens
3.1.12. Számítógép ügyeletes
3.1.13. Számítógépes kisegítő technikus
3.1.14. Számítógépes műszaki technikus
3.1.15. Számítógépes rendszerkarbantartó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A CAD-CAM informatikus terméktervezéssel, gyártással foglalkozó szervezet munkatársa, aki tevékenyen vesz részt korszerű terméktervezési, gyártástervezési folyamatokban, munkájához önállóan használja a korszerű informatikai eszközöket, üzemelteti a rendelkezésre álló hardvereket és szoftvereket.
Feladata alkatrészek, összeállítások CAD szoftverrel történő modellezése, a termékről reprezentatív műszaki dokumentáció készítése.
Feladata az alkatrészek megmunkálásának CAM szoftverrel való tervezése, a szükséges szerszámok kiválasztása, a szerszámpályák generálása. A megmunkálást szimuláción keresztül ellenőrzi, ha szükséges, korrekciót, javítást végez. Az elkészült szerszámpályákat az alkalmazott CNC vezérlőhöz illeszti.
A tervezés eredményeként készült CNC programot szerszámgépre illeszti, elvégzi a felszerszámozást és a szerszámbemérést.
Beállítja a munkadarab előgyártmányához tartozó megmunkálási koordinátarendszerét, szimulálja, és végrehajtja a megmunkálási folyamatot.
Méréssel ellenőrzi az elkészült munkadarabot, ha szükséges korrekciót és javítást végez.
Munkája során ismeri és alkalmazza a szakterületre vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– számítógépet kezelni, üzemeltetni;
– alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;
– alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni;
– az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni;
– 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel;
– 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben;
– 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben;
– összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel;
– az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni;
– két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel;
– megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni;
– technológiai dokumentációt készíteni;
– a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni;
– a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni;
– két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni;
– két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni;
– geometriai mérési feladatokat elvégezni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló részszakképesítés
3.3.4. 55 481 01 Térinformatikus szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 54 481 02 Gazdasági informatikus azonos ágazat
3.3.6. 54 481 05 Műszaki informatikus azonos ágazat
3.3.7. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető azonos ágazat
3.3.8. 54 482 01 IT mentor azonos ágazat
3.3.9. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó azonos ágazat
3.3.10. 54 213 05 Szoftverfejlesztő azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv
4.7. 10818-16 CNC gépkezelés, programozás
4.8. 12000-16 CAM alapok
4.9. 10820-16 CAD alapok
4.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.11. 11499-12 Foglalkoztatás II.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
„Megfelelt” minősítésű záródolgozat leadásának határideje a iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási napot megelőző 15. nap, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napja.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
5.2.5. 11625-16 Programozás és

adatbázis-kezelés

írásbeli (számítógépes környezetben)
5.2.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv szóbeli
5.2.7. 10818 -16 CNC gépkezelés, programozás gyakorlati
5.2.8. 12000-16 CAM alapok gyakorlati
5.2.9. 10820-16 CAD alapok gyakorlati
5.2.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire

épülő képzések esetén)

írásbeli
5.2.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése:
Záródolgozat elkészítése és bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplett CAD és CAM dokumentáció elkészítése. A kiválasztott minimum öt, maximum tíz alkatrészből álló (szabványos kötőelemeken kívül) szerkezet parametrikus modelljének, alkatrész és összeállítási rajzainak elkészítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell: alkatrészmodellek, összeállítás-modell, alkatrészrajzok, összeállítási rajz, robbantott ábra, digitális és nyomtatott formában. Az alkatrészrajzoknak tartalmazniuk kell a mérethálózatot, az alkatrész anyagát, tömegét. Az összeállítási rajznak tartalmaznia kell az alkatrészek tételszámozását, a darabjegyzéket, anyagminőségeket, tömegeket.
Az első részben szereplő alkatrészek közül egy esztergálással és egy marással elkészíthető alkatrész megmunkálásának tervezése CAM szoftver segítségével. A dolgozatnak tartalmaznia kell: a kiválasztott munkadarabok műhelyrajzait, a megmunkálásokat tartalmazó CAM állományokat, a szimuláció végeredményét, a CNC programokat, felfogási tervet, szerszámtervet, műveleti lapokat.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
B) A vizsgafeladat megnevezése: CAD szoftver használata
A vizsgafeladat ismertetése:
Kézhez kapott forgásszimmetrikus, vagy síklapokkal határolt alkatrész geometriájának meghatározása kézi mérőeszközök segítségével.
A mérés során szerzett információk alapján CAD szoftver segítségével 2D műhelyrajz készítése.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: CNC program készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
Műhelyrajz alapján előgyártmány meghatározása, CNC program megírása adott vezérlőre, programbevitel, tesztelés (szimulációs környezetben is elvégezhető).
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
D) A vizsgafeladat megnevezése: CNC gépkezelés
Gyártási dokumentáció alapján előgyártmány befogása CNC szerszámgépbe.
Dokumentáció alapján felszerszámozás, szerszámbemérés, szerszámkorrekció beállítása, az alkatrész legyártása.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
A számítógépes tervezéshez és gyártáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témaköröket tartalmazza a következők szerint:
A 10 db tétel három részből áll:
– az „A” rész a 10815-16 – Információtechnológiai alapok, 10820-16 – CAD alapok szakmai követelményeit tartalmazza;
– a „B” rész 11997-16- Hálózati ismeretek I., 11625-16 – Programozás és adatbázis-kezelés, 11999-16 – Informatikai szakmai angol nyelv szakmai követelményeit tartalmazza;
– a „C” rész 10818 -16 – CNC gépkezelés, programozás, 12000-16 – CAM alapok, 11498-12 – Foglalkoztatás I., 11499-12 – Foglalkoztatás II., szakmai követelményeit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el
Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység pontban meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:
A feladat témáját, konkrét tartalmát a beadás előtt két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet.
A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a feladatkiadással megbízott szaktanár végzi.
A „megfelelt” minősítés feltételei:
– a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, amely szintén a feladatkiírásban rögzített,
– a feladat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.
– a gyakorlati vizsgatevékenység A) és B) vizsgafeladatainak és a szóbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló részszakképesítést szerezhet a vizsgázó.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. A 6.17. – 6.19. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő
12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.2. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök

 

6.3. 3 db kis- és közepes hálózat kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.4. 3 db kis- és otthoni hálózat forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5. 2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.6. 6 db ügyféloperációs-rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.7. Ethernet és soros kábelek [(Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók – CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.8. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.9. 1 db hálózati kábelteszter
6.10. Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő, csipesz)
6.11. 6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.12. Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1 db laptop
6.13. Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.14. 1 db nyomtató
6.15. Két-, illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CNC szerszámgép
6.16. Kézi mérőeszközök (tolómérce, mikrométer, mérőóra, magasságmérő, mérési segédeszközök)
6.17. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)

Kliens oldali operációs rendszerek

Office irodai alkalmazás csomag

Böngésző program

6.18. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)

Protokoll analizátor program

Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I. modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére

6.19. Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)

Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#, Java, Phyton)

Integrált fejlesztői környezet

Integrált WEB fejlesztői környezet

Script nyelv

HTML oldalak készítését támogató Kliens számítógépen futó adatbáziskezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)

SQL grafikus eszköz

6.20. Szoftverek IV.

2D rajzkészítésre alkalmas CAD szoftver

Parametrikus modellezésre alkalmas CAD szoftver

Két-, illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CAM szoftver

CNC szimulációs szoftver két-, illetve háromtengelyes megmunkáláshoz

7. EGYEBEK

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák

beszámíthatósága

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9) rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító száma megnevezése azonosító száma megnevezése
10815-12 Információtechnológiai alapok 10815-16 Információtechnológiai alapok
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11997-16 Hálózati ismeretek I.
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
10818-12 CNC gépkezelés, programozás 10818-16 CNC gépkezelés, programozás
10819-12 CAM alapok 12000-16 CAM alapok
10820-12 CAD alapok 10820-16 CAD alapok
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II. 11499-12 Foglalkoztatás II.

CAD-CAM informatikus képzésre való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
CAD-CAM informatikus képzéssel kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

CAD-CAM informatikus tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A CAD-CAM informatikus tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: CAD-CAM informatikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés