Our Blog

Bőrtárgy készítő tanfolyam

A 24. sorszámú Bőrtárgy készítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 542 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Bőrtárgy készítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam kertében is.
2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7216 Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermékkészítő, -javító Bőr ajándéktárgy készítő
3.1.3. Bőr kulcstartó-készítő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Bőrből és műbőrből, textilanyagból használati tárgyakat, ruházati kiegészítőket készít

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– anyagszükségletet számolni
– anyagokat előkészíteni
– alkatrészeket szabni
– előkészítő műveleteket végezni
– kiválasztani, beállítani, kezelni a termékek gyártásához, javításához alkalmazott gépeket, berendezéseket, szerszámokat
– betartani a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– kiállítani a számlát

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 542 01 Bőrdíszműves szakképesítés


4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10256-12 Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek
4.4. 10258-12 Bőrtárgy készítése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10256-12 Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek szóbeli
5.2.4. 10258-12 Bőrtárgy készítése gyakorlat

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Egyszerű bőrtárgy készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Apróáruk, öltözék kiegészítők, bőrből készült dísztárgyak készítése
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bőripari anyagok jellemzői, valamint bőrdíszműves termékek gyártástechnológiája.
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli, központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:

Bőrgyártás, bőranyagok tulajdonságai
Egyéb bőrfeldolgozó ipari anyagok jellemzői
Bőrfeldolgozó ipari anyagok szabása
Bőrfeldolgozó ipari anyagok előkészítő műveletei
Bőrdíszműves termékek technológiái

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc/nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Keretező szerszámok
6.4. Szabászasztal
6.5. Vágólap
6.6. Munkakő
6.7. Sablonok
6.8. Fémszekrény
6.9. Fenőkő
6.10. Elszívó berendezés
6.11. Kiütő gépek
6.12. Vékonyító gépek
6.13. Csiszológépek
6.14. Behajtó gépek
6.15. Szélfestő-gép
6.16. Kellékfelerősítő célgépek
6.17. Varrógépek, apparátok
6.18. Ragasztógépek
6.19. Lemezolló
6.20. Kartonszabász-gép
6.21. Textilszabász-gép

 

Bőrtárgy készítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Élelmiszeripari szakmunkás tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés