Our Blog

Bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam

1.a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló

Szakmai programkövetelmény azonosító számaSzPk-00057-16-20 2 06 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényessége2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen

programkövetelmény modul azonosító számamodul megnevezése
SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-01Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés
SzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-02A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség : iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Biomassza hasznosítást végez a komposzt készítésével: a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait (szalma,kukoricaszár/csutka stb.), az állati eredetű biomasszát (trágya stb.) hasznosít. Hasznosítja az erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat (faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.).

8 .SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezéseFEOR számaFoglalkozás megnevezéseA szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások9331Egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúBio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés összóraszáma72144
Elméleti képzés idő aránya (%)30
Gyakorlati képzés idő aránya (%)70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító számaSzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezéseBio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztkészítés

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszáma54108
Elméleti képzés idő aránya (%)30
Gyakorlati képzés idő aránya (%)70

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
Ismeri a bio- és zöldhulladék, a komposzt fogalmát, hasznosítását, előnyeit.Képes áttekinteni bio- és zöldhulladékok, és a komposzt eredetét, a hazai biológiai hulladékkezelés gyakorlatát.A bio- és zöldhulladékok hasznosításával hatékonyabban részt vesz a környezetvédelemben.Környezettudatos tevékenységével segíti a hulladékkezelés korábbi gyakorlatát megváltoztatni.
Ismeri a komposztálás elvi szakaszait, komposztálás során végbemenő kémiai folyamatokat.A komposztálás elvének ismeretével képes lesz a komposzt hasznosítására a gyakorlatban. A megfelelő módon, időben és adagban kijuttatni.A komposzt készítésekor betartja a szakmai, munka –és balesetvésdelmi előírásokat.Ökológiai szemléletű technológiákat alkalmaz a mezőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosításával.
Ismeri a jó komposzt készítésének feltételeit, a nyersanyagok jellemzőit, és a környezeti tényezők szerepét, adalék- és segédanyagok szerepét, használatát.Megérti a C/N arány, a nedvességtartalom, az oxigénellátás, a hőmérséklet közötti összefüggéseket. Képes a nyersanyagok előkészítésére a gyakorlatban.Nyitott az új megoldásokra, szem előtt tartja munkavégzése során a környezetvédelem fontosságát.Szelektíven gyűjti a bio és zöldhulladékot.
Mezőgazdasági termények melléktermékek, hulladékok hasznosításának ismerete.Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítani.A mezőgazdasági termények melléktermékek, hulladékok hasznosításával hatékonyabban részt vesz a környezetvédelemben.A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi.
Istállótrágya, trágyalé és hígtrágya komposztálásának ismerete.Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes a mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítani.Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi.
Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosításának ismerete.Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes za erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékek, illetve hulladékok hasznosítására.Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi.
Élelmiszer-ipari hulladékok komposztálásának ismerete.Megérti a komposztálás gazdaságossági vonatkozásait, képes az élelmiszer-ipari hulladékokat hasznosítani.Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi.
Házi kerti komposztálás alkalmazása.Képes megfelelő, rendeltetésszerű komposztsiló, láda készítésére fából. Helyesen építi fel a komposztprizmát, a jó domboságyást a gyakorlatban.Környezetbarát gazdálkodást folytat.A házi kerti komposztálás alkalmazásával a közvetlen környezet védelmét is szem előtt tartja.
Ismeri a kész komposzt felhasználási lehetőségeit.Megfelelően alkalmazza a kész komposztot.A munkafolyamatokat végiggondolja és önállóan elvégzi.
A biológiai hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterének ismerete.Képes a biológiai hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterének ismeretében műveletek helyes kivitelezésére, az előírások betartására.Körültekintően, a megszerzett ismereteket a helyükön alkalmazza.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az EU irányelveinek érvényesítésével Magyarországnak olyan kötelezettségeket kell teljesíteni, amelyek alapvetően megváltoztatják az ország hulladékkezelésének korábbi gyakorlatát. A képzés során elsajátítható bio- és hulladékkezelési ismeretek segítenek a környezettudatosan gondolkodó szakemberek képzésben, akik az átfogó elméleti ismeretek birtokában, a gyakorlatban hulladékkezelő és a komposzttelepeken képesek szakszerűen dolgozni.

3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító számaSzPk-00057-16-20 2 06 1 /1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezéseA komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható? Nem releváns A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható? Igen

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszáma1836
Elméleti képzés idő aránya (%)30
Gyakorlati képzés idő aránya (%)70

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható? Nem releváns

3.1.2.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
A komposztkészítéshez szükséges kézi eszközök ismerete és használata.Képes a kézi eszközök, (metszőolló, ásó stb.) rendeltetésszerű használatára, karbantartására.A kézi eszközök használatakor maximálisan betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat.Önállóan kiválasztja a komposztkészítéshez szükséges eszközöket, segédeszközöket és és önállóan dolgozik.
Ismeri a komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépek működési elvét.Képes a komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépeket kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.A komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépek használata során maximálisan betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat.Önállóan kiválasztja a komposztkészítéshez szükséges gépeket, önállóan dolgozik. Ügyel a gépek rendeltetésszerű használatára.
Ismeri a komposztsilók fajtáit.Képes a különböző komposztsilók elkészítésére a gyakorlatban.A komposztsilók készítésekor maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.A munkafolyamatokat végiggondolja és tudatosan elvégzi.
Ismeri a komposztaprító gépek tartozékait.A komposztkészítés gépek tartozékainak rendeltetésszerű használatára képes.A tartozékok használata során betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat.Önállóan kiválasztja a komposztkészítés gépeihez a megfelelő tartozékokat, önállóan dolgozik. Ügyel a rendeltetésszerű használatra.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az EU irányelveinek érvényesítésével Magyarországnak olyan kötelezettségeket kell teljesíteni, amelyek alapvetően megváltoztatják az ország hulladékkezelésének korábbi gyakorlatát. A modul során elsajátítható bio- és hulladékkezelési eszközök, gépek ismerete, segít a hulladékkezelő és a komposzttelepek gépeivel, szakszerűen, balesetmentesen dolgozni.

A bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Bio – és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás tanfolyam