Our Blog

Betegápolás házilag Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Betegápolás házilag – (Betegápolás házilag Tanfolyam)
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D008
1.3.A képzési program célja: A képzési program során megszerezhető kompetenciák (lásd: 2. pont) maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Képes a beteg, illetve az egészséges ember szükségleteinek felmérésére.
2.2. Képes a beteg és a betegágy körüli alapvető teendők önálló elvégzésére.
2.3. Képes a mindennapi életvitel, háztartásvezetés szervezésére, ellátására.
2.4. Alapvető elsősegély nyújtási ismeretekkel rendelkezik.
2.5. Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit.
2.6. Elvégzi a testsúly, testmagasság vizsgálatát és az eredményeket rögzíti.
2.7. Alkalmazza az állapotnak megfelelő fektetési módokat, kényelmi és egyéb eszközöket.
2.8. Képes kommunikálni az idős, vagy beteg emberrel, segítő beszélgetést folytat.
2.9. Elkötelezettséget mutat tevékenysége iránt.
2.10. Felelősséget vállal saját tevékenységéért.
2.11. Határozott, magabiztos a fellépése, empatikus.
2.12. Körültekintő, elővigyázatos, ismereteit és tudását helyesen alkalmazza.
2.13. Körültekintő, elővigyázatos, tisztában van a megelőzés fontosságával.
2.14. Problémamegoldás.
2.15. Helyzetfelismerés.
2.16. Kapcsolatteremtő képesség.
2.17. Kapcsolatfenntartó képesség.
2.18. Áttekintő és rendszerező képesség.
2.19. Határozottan, magabiztosan viselkedik.
3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: nem szükséges
4. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI
Házi beteg támogató  írásbeli, gyakorlati
Környezeti fenntarthatósági ismeretek
A Betegápolás házilag Tanfolyam szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Betegápolás házilag tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betegápolás házilag tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betegápolás házilag tanfolyam