Our Blog

Betanított festő-mázoló tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított festő-mázoló
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított festő-mázoló
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00113-16-09 2 07 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
befejezett 8 általános iskolai végzettség hiányában a képzés megkezdhető bemeneti kompetenciamérést követően, írás, olvasási, számolási készség megléte esetén

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A betanított festő-mázoló szakmai végzettséggel rendelkező feladata a festő, mázoló, tapétázó szakember munkájának segítése. Szakember irányításával részt vesz épületek, lakóterek festési alapmunkáiban. Segédkezik a felületet előkészítésében, tisztításában, a kisebb hibák javításában, a felület alapozásában, szakmai irányítással felületkiegyenlítést végez, segédkezik a festék különféle felületekre való felvitelében. Elvégzi a munkaterület takarítását. Szakszerűen használja a munkavégzéshez szükséges eszközöket, anyagokat.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA 

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7535 Festő és mázoló Betanított festő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 160 240
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a festéshez, felületkezeléshez szükséges alapvető eszközöket. Képes szakszerűen használni a festéshez, felületkezeléshez szükséges eszközöket, gépeket. Törekszik a munkavégzéshez szükséges gépek, eszközök rendeltetésszerű használatára. Az eszközök megfelelő használatáért felelősséget vállal, betartja azok műszaki előírásait.
Ismeri az alapfelületek fajtáit, anyagait, tulajdonságait. Képes beazonosítani a különböző felületeket. Nyitott szakmai ismeretei bővítésére. Önállóan ismeri fel az alapfelületeket.
Ismeri a nem festendő felületek, tárgyak megóvásának technikáit. Képes letakarni, leragasztani, maszkolni a felületeket, egyéb berendezési tárgyakat. A nem festendő felületek letakarását pontosan, precízen végzi. Szakmai irányítás mellett, felelősségteljesen részt vesz a nem festendő felületek, berendezések letakarásában.
Ismeri a festendő felület tisztításának technikáit. Képes a festendő felületet megtisztítani. A festendő felületek tisztítása során törekszik a minőségi, precíz munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, felelősségteljesen elvégzi a festendő felület tisztítását.
Ismeri a festendő felületeken keletkezett kisebb sérülések, repedések javításának technikáit. Képes javítani a felületeken keletkezett apróbb hibákat, repedéseket. A sérülések javítása során törekszik a minőségi, precíz munkavégzésre. Szakmai irányítás mellett, másokkal együttműködve elvégzi a festendő felületen a finomjavításokat.
Ismeri a glettanyag tulajdonságait, felvitelének szabályait. Képes glettanyag segítségével felület kiegyenlítést végezni. A glettanyag felvitelekor szem előtt tartja a minőségi elvárásokat. Szakmai irányítás mellett segíti a festő, mázoló, tapétázó munkáját a felület alapozásában.
Ismeri az alapozás során alkalmazott anyagokat, technikákat. Képes részt venni a felület alapozásában. Az alapozás során törekszik a pontos, precíz munkavégzésre Szakmai irányítás mellett segíti a festő, mázoló, tapétázó munkáját a felület alapozásában.
Ismeri a festék, lakk és hasonló anyagok különböző felületekre való felvitelének alapvető technikáit. Képes a festéket, lakkot a megfelelő minőségben felvinni az adott felületre. Törekszik pontosan, precízen, a szakmai utasításokat betartva felvinni a festékréteget. Felismeri saját szakmai kompetencia határait, szakmai irányítás mellett segíti a festő, mázoló, tapétázó munkáját a festék felvitelében.
Ismeri a festés, mázolás munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírásait, munkavédelmi eszközeit. Képes a munkavédelmi eszközök szakszerű használatára, a munka-, tűz-, baleset és környezetvédelmi előírások betartására. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a vonatkozó munka-, tűz-, baleset és környezetvédelmi előírások betartását, törekszik a balesetmentes munkavégzésre. Önállóan használja a munkavédelmi eszközöket, felelősséget vállal az előírások betartásáért.
Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait. Képes a hatékony csoportos munkavégzésre. Törekszik a csoportmunkára, a kollégáival való együttműködésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A betanított festő-mázoló szakmai végzettség megszerzése a szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára kínál képzési lehetőséget. Az építőipar illetve a festékipar fejlődésének köszönhetően egyre több ingatlan épül, kerül felújításra, ennek következtében egyre nagyobb az igény arra, hogy a festési munkálatokat olyan szakemberek végezzék, akik megfelelő idő alatt, jó minőségű munkát végeznek. A munkák egy részét a betanított festő-mázoló szakmai végzettséggel rendelkezők is el tudják végezni, segítve a magasabb végzettséggel rendelkező szakemberek munkáját.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Betanított festő-mázoló tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betanított festő-mázoló tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betanított festő-mázoló tanfolyam