Our Blog

Betanított festő-mázoló tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított festő-mázoló
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított festő-mázoló
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00113-16-09 2 07 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
befejezett 8 általános iskolai végzettség hiányában a képzés megkezdhető bemeneti kompetenciamérést követően, írás, olvasási, számolási készség megléte esetén

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A betanított festő-mázoló szakmai végzettséggel rendelkező feladata a festő, mázoló, tapétázó szakember munkájának segítése. Szakember irányításával részt vesz épületek, lakóterek festési alapmunkáiban. Segédkezik a felületet előkészítésében, tisztításában, a kisebb hibák javításában, a felület alapozásában, szakmai irányítással felületkiegyenlítést végez, segédkezik a festék különféle felületekre való felvitelében. Elvégzi a munkaterület takarítását. Szakszerűen használja a munkavégzéshez szükséges eszközöket, anyagokat.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA 

FEOR főcsoport megnevezéseFEOR számaFoglalkozás megnevezéseA szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
7. Ipari és építőipari foglalkozások7535Festő és mázolóBetanított festő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszáma160240
Elméleti képzés idő aránya (%)30
Gyakorlati képzés idő aránya (%)70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
Ismeri a festéshez, felületkezeléshez szükséges alapvető eszközöket.Képes szakszerűen használni a festéshez, felületkezeléshez szükséges eszközöket, gépeket.Törekszik a munkavégzéshez szükséges gépek, eszközök rendeltetésszerű használatára.Az eszközök megfelelő használatáért felelősséget vállal, betartja azok műszaki előírásait.
Ismeri az alapfelületek fajtáit, anyagait, tulajdonságait.Képes beazonosítani a különböző felületeket.Nyitott szakmai ismeretei bővítésére.Önállóan ismeri fel az alapfelületeket.
Ismeri a nem festendő felületek, tárgyak megóvásának technikáit.Képes letakarni, leragasztani, maszkolni a felületeket, egyéb berendezési tárgyakat.A nem festendő felületek letakarását pontosan, precízen végzi.Szakmai irányítás mellett, felelősségteljesen részt vesz a nem festendő felületek, berendezések letakarásában.
Ismeri a festendő felület tisztításának technikáit.Képes a festendő felületet megtisztítani.A festendő felületek tisztítása során törekszik a minőségi, precíz munkavégzésre.Szakmai irányítás mellett, felelősségteljesen elvégzi a festendő felület tisztítását.
Ismeri a festendő felületeken keletkezett kisebb sérülések, repedések javításának technikáit.Képes javítani a felületeken keletkezett apróbb hibákat, repedéseket.A sérülések javítása során törekszik a minőségi, precíz munkavégzésre.Szakmai irányítás mellett, másokkal együttműködve elvégzi a festendő felületen a finomjavításokat.
Ismeri a glettanyag tulajdonságait, felvitelének szabályait.Képes glettanyag segítségével felület kiegyenlítést végezni.A glettanyag felvitelekor szem előtt tartja a minőségi elvárásokat.Szakmai irányítás mellett segíti a festő, mázoló, tapétázó munkáját a felület alapozásában.
Ismeri az alapozás során alkalmazott anyagokat, technikákat.Képes részt venni a felület alapozásában.Az alapozás során törekszik a pontos, precíz munkavégzésreSzakmai irányítás mellett segíti a festő, mázoló, tapétázó munkáját a felület alapozásában.
Ismeri a festék, lakk és hasonló anyagok különböző felületekre való felvitelének alapvető technikáit.Képes a festéket, lakkot a megfelelő minőségben felvinni az adott felületre.Törekszik pontosan, precízen, a szakmai utasításokat betartva felvinni a festékréteget.Felismeri saját szakmai kompetencia határait, szakmai irányítás mellett segíti a festő, mázoló, tapétázó munkáját a festék felvitelében.
Ismeri a festés, mázolás munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírásait, munkavédelmi eszközeit.Képes a munkavédelmi eszközök szakszerű használatára, a munka-, tűz-, baleset és környezetvédelmi előírások betartására.Önmagára nézve kötelezőnek tekinti a vonatkozó munka-, tűz-, baleset és környezetvédelmi előírások betartását, törekszik a balesetmentes munkavégzésre.Önállóan használja a munkavédelmi eszközöket, felelősséget vállal az előírások betartásáért.
Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait.Képes a hatékony csoportos munkavégzésre.Törekszik a csoportmunkára, a kollégáival való együttműködésre.Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A betanított festő-mázoló szakmai végzettség megszerzése a szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára kínál képzési lehetőséget. Az építőipar illetve a festékipar fejlődésének köszönhetően egyre több ingatlan épül, kerül felújításra, ennek következtében egyre nagyobb az igény arra, hogy a festési munkálatokat olyan szakemberek végezzék, akik megfelelő idő alatt, jó minőségű munkát végeznek. A munkák egy részét a betanított festő-mázoló szakmai végzettséggel rendelkezők is el tudják végezni, segítve a magasabb végzettséggel rendelkező szakemberek munkáját.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Betanított festő-mázoló tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betanított festő-mázoló tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betanított festő-mázoló tanfolyam