Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Betanított szociális segítő szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Betanított szociális segítő szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz megfelelő szakmai irányítás mellett aktív segítő tevékenységet végezni a társadalom egyes rétegei számára a szociális jellegű problémák megoldása érdekében. Közvetítő szerepet tud ellátni az ellátásra szorultak és a szakszerű ellátást végző szakemberek között. Képes tevékenysége során szociális jellegű ügyviteli tevékenységet folytatni, ezekben aktív szerepet ellátni ; szükség esetén gyermekvédelemmel kapcsolatos eljárásokat kezdeményezni; a szociális jellegű problémákat kezelése érdekében segítő jellegű megbeszéléseket folytatni; javaslatot tenni a megfelelő rehabilitációs szolgáltatás igénybevételére, az egészségmegőrző tevékenységek folytatására; tud érvelni ezek alkalmazása mellett; megfelelő segítséget kérni a szakszerű elsősegélynyújtás érdekében, szükség esetén elsősegélyt nyújtani a rászorulók részére.
A betölthető munkakörök: 3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3511 Szociális segítő Betanított szociális segítő
Betanított szociális segítő  képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B042) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00112-17-02 3 03 2 /2

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 240 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Betanított szociális segítő Tanfolyam