Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Betanított parkgondozó szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Betanított parkgondozó szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz  kisebb-nagyobb csoportban együtt dolgozva szakmai irányítás mellett parkgondozási feladatokat végezni, ápolni, gondozni a zöldterületek (parkok, kertek) kiültetett növényeit. Dísznövények, gyep felhasználásával pázsitfelület, sziklakert, virágágyat tud készíteni és növény-összeültetés során segíteni a szakember munkáját. Részt tud venni a zöldterületek építményeinek, berendezéseinek karbantartási munkáiban. Munkavégzése során felügyelet mellett képes  használni a parkgondozó tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, egyszerű kisgépeket, berendezéseket, biztonsággal használja az egyszerű eszközöket.
A betölthető munkakörök: 6115 dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő, betanított parkgondozó
A Betanított parkgondozó képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B029) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00115-15-20 0 06 1

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges, éspedig:  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges
  • Előírt gyakorlati idő nem szükséges
  • Egyéb feltételek nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 240 óra

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Betanított parkgondozó Tanfolyam