Our Blog

Betanított kőműves tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított kőműves
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított kőműves
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00117-16-09 1 07 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
1 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség:
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A betanított kőműves feladata a kőműves szakember munkájának segítése. A betanított kőműves szakmai irányítás mellett, a munka- tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával végzi feladatait. A betanított kőműves munkája során használja a kőműves munkához szükséges tárgyi eszközöket, kisgépeket; előkészíti a munkafolyamatokat; vasalási, betonozási, falazási, vakolatkészítési tevékenységeket végez; részt vesz a hő- és hangszigetelő, valamint vízszigetelési tevékenységekben, segítséget nyújt a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási munkálatok során.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezéseFEOR számaFoglalkozás megnevezéseA szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
7. Ipari és építőipari foglalkozások 7511KőművesBetanított kőműves

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítésMinimumMaximum
A képzés óraszám200300
Elméleti képzés idő aránya (%)30
Gyakorlati képzés idő aránya (%)70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
Ismeri a kőműves munka eszközeit és kisgépeit.Használja a kőműves munka eszközeit és kisgépeitAz eszközök használata során törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre.Szakmai iránymutatás mellett használja a kőműves munka eszközeit. Felelősséget vállal a tárgyi eszközök megfelelő használatáért. Törekszik a tárgyi eszközök önálló használatára.
Ismeri a kőműves munkafolyamatok előkészítő lépéseit.Részt vesz a kőműves munkafolyamatok előkészítésében.Az előkészítő tevékenységek végzése során törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre.Szakmai iránymutatás mellett részt vesz a kőműves munkafolyamatok előkészítésében. Felelősséget vállal az előkészítő munkafolyamatok megfelelőségéért. Törekszik az előkészítő munkafolyamatok önálló kivitelezésére.
Ismeri a vasalás, betonozás, falazás és vakolatkészítés folyamatát.Részt vesz a vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységekben.A vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységek közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre.Szakmai iránymutatás mellett vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységet végez. Felelősséget vállal a folyamat végzett folyamatok megfelelőségéért.
Ismeri a hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységek folyamatát.Részt vesz a hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységekben.A hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységek végzése közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre.Szakmai iránymutatás mellett részt vesz a hő- és hangszigetelő valamint a vízszigetelő tevékenységekben. Felelősséget vállal a hő- és hangszigetelő tevékenységek megfelelőségéért.
Ismeri a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírásokat.Munkája során betartja a munka,- tűz- és balesetvédelmi előírásokat.Munkavégzése során törekszik a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások betartására.Felelősséget vállal a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások betartásáért. Törekszik a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások önálló kivitelezésére.
Ismeri a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységeket.Segítséget nyújt a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységekben.A bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységek végzésekor törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre.Szakmai iránymutatás mellett segítséget nyújt a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységekben. Felelősséget vállal a tevékenységek megfelelőségéért.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A betanított kőműves szakmai képzés a szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára kínál lehetőséget a szakmai végzettség megszerzésére. Az építőipar a szakképzett kőművesek mellett egyre nagyobb mértékben igényli a betanított kőművesek képzését, akik szakmai iránymutatás mellett képesek az egyszerűbb szakmai tevékenységek elvégzésére. A betanított kőművesek a képzésen szerzett ismereteik birtokában megfelelő segítséget nyújtanak a magasabb szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára, így csoportmunkában, a munkafolyamatok célszerű megosztásával hatékonyabban végezhetik el a feladatokat.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

A Betanított kőműves tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betanított kőműves tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betanított kőműves tanfolyam