Our Blog

Betanított kőműves tanfolyam

1a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított kőműves
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított kőműves
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00117-16-09 1 07 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
9 – Építészet

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
1 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség:
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A betanított kőműves feladata a kőműves szakember munkájának segítése. A betanított kőműves szakmai irányítás mellett, a munka- tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával végzi feladatait. A betanított kőműves munkája során használja a kőműves munkához szükséges tárgyi eszközöket, kisgépeket; előkészíti a munkafolyamatokat; vasalási, betonozási, falazási, vakolatkészítési tevékenységeket végez; részt vesz a hő- és hangszigetelő, valamint vízszigetelési tevékenységekben, segítséget nyújt a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási munkálatok során.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
7. Ipari és építőipari foglalkozások  7511 Kőműves Betanított kőműves

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszám 200 300
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a kőműves munka eszközeit és kisgépeit. Használja a kőműves munka eszközeit és kisgépeit Az eszközök használata során törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Szakmai iránymutatás mellett használja a kőműves munka eszközeit. Felelősséget vállal a tárgyi eszközök megfelelő használatáért. Törekszik a tárgyi eszközök önálló használatára.
Ismeri a kőműves munkafolyamatok előkészítő lépéseit. Részt vesz a kőműves munkafolyamatok előkészítésében. Az előkészítő tevékenységek végzése során törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Szakmai iránymutatás mellett részt vesz a kőműves munkafolyamatok előkészítésében. Felelősséget vállal az előkészítő munkafolyamatok megfelelőségéért. Törekszik az előkészítő munkafolyamatok önálló kivitelezésére.
Ismeri a vasalás, betonozás, falazás és vakolatkészítés folyamatát. Részt vesz a vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységekben. A vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységek közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Szakmai iránymutatás mellett vasalási, betonozási, falazási és vakolatkészítési tevékenységet végez. Felelősséget vállal a folyamat végzett folyamatok megfelelőségéért.
Ismeri a hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységek folyamatát. Részt vesz a hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységekben. A hő- és hangszigetelő, valamint a vízszigetelő tevékenységek végzése közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Szakmai iránymutatás mellett részt vesz a hő- és hangszigetelő valamint a vízszigetelő tevékenységekben. Felelősséget vállal a hő- és hangszigetelő tevékenységek megfelelőségéért.
Ismeri a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírásokat. Munkája során betartja a munka,- tűz- és balesetvédelmi előírásokat. Munkavégzése során törekszik a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások betartására. Felelősséget vállal a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások betartásáért. Törekszik a munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások önálló kivitelezésére.
Ismeri a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységeket. Segítséget nyújt a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységekben. A bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységek végzésekor törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Szakmai iránymutatás mellett segítséget nyújt a bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási tevékenységekben. Felelősséget vállal a tevékenységek megfelelőségéért.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A betanított kőműves szakmai képzés a szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára kínál lehetőséget a szakmai végzettség megszerzésére. Az építőipar a szakképzett kőművesek mellett egyre nagyobb mértékben igényli a betanított kőművesek képzését, akik szakmai iránymutatás mellett képesek az egyszerűbb szakmai tevékenységek elvégzésére. A betanított kőművesek a képzésen szerzett ismereteik birtokában megfelelő segítséget nyújtanak a magasabb szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára, így csoportmunkában, a munkafolyamatok célszerű megosztásával hatékonyabban végezhetik el a feladatokat.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

A Betanított kőműves tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betanított kőműves tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betanított kőműves tanfolyam