Our Blog

Önnek indítja ismételten az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézmény a Betanított állatgondozó szakmai képzést, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító tanfolyamot. Képzésünk az ország bármely pontján, kedvezőbb, költséghatékony megoldás lehet az általunk szervezett helyen, lakóhelyéhez legközelebb. Mind egyéni, mind céges-csoportos megrendeléseket is várunk és fogadunk! A Betanított állatgondozó szakmai képzési programjában meghatározott tananyag elsajátítása után képes lesz az állatgondozó szakember munkájának segítésére, szakmai irányítás mellett, a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásával végezni szakmai tevékenységét, megfelelően használni az állatgondozás eszközeit; részt venni az állattartás során szükséges higiéniai tevékenységekben (takarítás, fertőtlenítés); az állatok takarmányozásával kapcsolatos munkafolyamatokban; a szaporítás, utódgondozás során felmerülő gondozói feladatokban és a karbantartási munkálatokban.
A betölthető munkakörök: 6130 Vegyes profilú gazdálkodó, Betanított állatgondozó
Betanított állatgondozó képzés Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/B035) alapján folytatott szakmai képzés azonosító száma: SzPk-00114-15-20 0 06 1

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
  • Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
  • Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
  • Egyéb feltételek: nem szükséges

Elmélet/gyakorlat aránya: 30%-elmélet, 70%-gyakorlat
A képzés óraszáma: 240

Képzési Modulok listája:
SzPk-00114-15-20 0 06 1 – Betanított állatgondozó

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum/Tanúsítvány kiadásának feltételei:
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése

Betanított állatgondozó Tanfolyam