Our Blog

Betanított állatgondozó tanfolyam

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított állatgondozó
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított állatgondozó
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00114-16-20 2 06 1 /1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 – szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A betanított állatgondozó feladata az állatgondozó szakember munkájának segítése. A betanított állatgondozó szakmai irányítás mellett, a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásával végzi szakmai tevékenységét. A betanított állatgondozó munkája során megfelelően használja az állatgondozás eszközeit; részt vesz az állattartás során szükséges higiéniai tevékenységekben (takarítás, fertőtlenítés); az állatok takarmányozásával kapcsolatos munkafolyamatokban; a szaporítás, utódgondozás során felmerülő gondozói feladatokban és a karbantartási munkálatokban.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése FEOR száma Foglalkozás megnevezése
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
6130 Vegyes profilú gazdálkodó
Betanított állatgondozó

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
 Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma
160 240
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Az állatok tartásával, gondozásával kapcsolatos alapfeladatokat. Állattartási és -gondozási alapfeladatokat végez. Az állattartási és –gondozási feladatok végzése közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Érdeklődést mutat az állatok gondozásával kapcsolatos feladatok iránt. Az állattartási és –gondozási feladatokat szakmai iránymutatás mellett, felelősséggel végzi. Ismeri az állatgondozás eszközeit. Használja az állatgondozás eszközeit. Az állatgondozás eszközeinek használatakor törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Az állatgondozás eszközeit szakmai iránymutatás mellett, felelősséggel használja. Ismeri az állattartással kapcsolatos alapvető higiéniai szabályokat. Részt vesz az állattartással kapcsolatos higiéniai feladatok elvégzésében. Az állattartással kapcsolatos higiéniai feladatok végzése közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Az állattartással kapcsolatos higiéniai feladatokat szakmai iránymutatás mellett felelősséggel végzi. Ismeri az állattartással kapcsolatos takarítási, fertőtlenítési eljárásokat. Részt vesz az állattartással kapcsolatos takarítási, fertőtlenítési feladatok végzésében. Az állattartással kapcsolatos takarítási, fertőtlenítési feladatok végzése közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Az állattartással kapcsolatos takarítási, fertőtlenítési feladatokat szakmai iránymutatás mellett felelősséggel végzi. Ismeri a takarmányozási feladatokat. Részt vesz az állatok takarmányozásával kapcsolatos feladatok elvégzésében. A takarmányozási feladatok végzése közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. A takarmányozási feladatokat szakmai iránymutatás mellett felelősséggel végzi. Ismeri az állatok szaporításával kapcsolatos alapfeladatokat. Szakmai iránymutatás mellett részt vesz a szaporítással kapcsolatos gondozói feladatok elvégzésében. Az állatok szaporításával kapcsolatos feladatok végzése közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Az állatok szaporításával kapcsolatos feladatokat szakmai iránymutatás mellett felelősséggel végzi. Ismeri az utódgondozás feladatait. Részt vesz az utódgondozással kapcsolatos feladatok elvégzésében. Az utódgondozással kapcsolatos feladatok végzése közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. Az utódgondozással kapcsolatos feladatokat szakmai iránymutatás mellett felelősséggel végzi. Ismeri az állattartás során felmerülő karbantartási feladatokat. Részt vesz a karbantartással kapcsolatos feladatok végzésében. A karbantartással kapcsolatos feladatok végzése közben törekszik az iránymutatás betartására, a pontos munkavégzésre. A karbantartással kapcsolatos feladatokat szakmai iránymutatás mellett felelősséggel végzi. Ismeri a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat. Az állatgondozói tevékenység végzésekor betartja a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat. Az állatgondozói tevékenység végzésekor fontosnak tartja a munka- , tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartását. Felelősséget vállal a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásáért. Ismeri az elsősegélynyújtás alapvető szabályait. Tudja, hogy baleset esetén kihez forduljon. Alapesetekben képes elsősegélyt nyújtani. Baleset esetén szakszerű elsősegélynyújtásra törekszik. Fontosnak tartja az elsősegélynyújtást. Ismeri a csoportos együttműködés jelentőségét, a csoportmunka szabályait. Képes a hatékony csoportos munkavégzésre. Törekszik a csoportmunkára és az együttműködésre. Szakmai irányítás mellett, kollégáival együttműködve végzi feladatát. A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája A betanított állatgondozó szakmai képzés a szakmai képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára kínál lehetőséget a szakmai végzettség megszerzésére. A mezőgazdaság a szakképzett állatgondozók mellett egyre nagyobb mértékben igényli a betanított állatgondozók foglalkoztatását, akik szakmai iránymutatás mellett képesek az egyszerűbb szakmai tevékenységek elvégzésére. A betanított állatgondozók a képzésen szerzett ismereteik birtokában megfelelő segítséget nyújtanak a magasabb szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára, így csoportmunkában, a munkafolyamatok célszerű megosztásával hatékonyabban végezhetik el a feladatokat.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Betanított állatgondozó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Betanított állatgondozó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Betanított állatgondozó tanfolyam