Our Blog

Bányaművelő tanfolyam

A 14. sorszámú Bányaművelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 544 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Bányaművelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.  8311  Szilárdásvány-kitermelő gép  Vájár (segédvájár)
 3.1.3.  kezelője (szén, kő)  Érc és ásvány előkészítő
 3.1.4.  Törő és osztályozó kezelő
 3.1.5.  Jövesztőgép-kezelő
 3.1.6.  Szállítógép kezelő
 3.1.7.  Gépkezelő
 3.1.8.  Rakodógép kezelő
 3.1.9.  Leszórógép kezelő
 3.1.10.  Szivattyúkezelő
 3.1.11.  Bányászati üzemeltető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Bányászati szén-, érc-, ásvány bányák: művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó gépellenőrzési, kezelési, karbantartási és technológiai, valamint váratlanul felmerülő munkaszervezési feladatok végrehajtása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– betartani és munkatársaival betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a jövesztési, biztosítási, rakodási, szállítási, fenntartási, szerelési és javítási technológiákra vonatkozó egyéb előírásokat;
– elsősegélyt nyújtani;
– működtetni az alapvető gépeket (pl. motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők);
– ellenőrizni a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét, meggyőződni annak biztonságos voltáról;
– napi karbantartási műveleteket végezni;
– szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni;
– biztosító anyagokat beépíteni, rögzíteni;
– a meddőt és az ásványi nyersanyagot szétválasztani;
– szellőztetési probléma észlelése esetén azt azonnal jelenteni a felügyeletének.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

 A  B  C
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja
 3.3.3.  54 544 01  Bányaművelő technikus  azonos ágazat
 3.3.4.  54 544 02  Fluidumkitermelő technikus  azonos ágazat
 3.3.5.  54 544 03  Gázipari technikus  azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 A  B
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.  azonosító száma  megnevezése
 4.3.  10194-12  Bányagépek működtetése
 4.4.  10196-12  Bányászati alapismeretek
 4.5.  10199-12  Termelési feladatok
 4.6.  11497-12  Foglalkoztatás I.
 4.7.  11499-12  Foglalkoztatás II.
 4.8.  11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 A  B  C
 5.2.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.  azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.  10194-12  Bányagépek működtetése  gyakorlati, szóbeli
 5.2.4.  10196-12  Bányászati alapismeretek  írásbeli
 5.2.5.  10199-12  Termelési feladatok  gyakorlati, szóbeli
 5.2.6.  11499-12  Foglalkoztatás II.  írásbeli
 5.2.7.  11500 12  Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli
 5.2.8.  11497-12  Foglalkoztatás I.  írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Bányászati feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Bányászat művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Bányászati, munkafolyamatok, technológiák, a modulok anyagával egyeztetve.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 A
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.  Bányászati kéziszerszámok
 6.3.  Pneumatikus bányászati kéziszerszámok
 6.4.  Villamos bányászati kéziszerszámok
 6.5.  Bányalevegő és gázösszetételt mérő eszközök
 6.6.  Teheremelő berendezések
 6.7.  Jövesztő berendezések
 6.8.  Szállító berendezések
 6.9.  Leszóró berendezések
 6.10.  Biztosító szerkezetek
 6.11.  Törő és osztályozó berendezések
 6.12.  Földmunkagépek
 6.14.  Hidraulikus berendezések
 6.15.  Sűrített levegős berendezések
 6.16.  Folyadék szállító berendezések
 6.17.  Egyéni és kollektív védőeszközök

 

 

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Hegesztő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma: Hegesztő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés