Our Blog

Bábkészítő tanfolyam

Az 68. sorszámú Bábkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 212 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Bábkészítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.1.3. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 2723 Iparművész, gyártmány– és ruhatervező Bábkészítő
3.1.3. Bábmodellező
3.1.4. Bábtervező

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A bábkészítő – tevékenysége során – az előadás igényeihez és feltételrendszeréhez alkalmazkodva megtervezi, modellálja, anyagtervben és költségvetésben előkészíti, esztétikai, műszaki és funkcionális szempontok alapján kivitelezi és kidolgozza a különböző játéktechnikájú bábokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel előkészíteni a kijelölt báb elkészítését
– tájékozódni a bábkészítéshez szükséges anyagokról és azok beszerzési lehetőségeiről
– költségvetést készíteni a meghatározott bábok elkészítésére vonatkozóan
– eszközök és célszerszámok alkalmazásával kivitelezni a megtervezett bábokat
– különböző típusú, technikájú bábokat készíteni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10613–12 Munkavédelem színházi munkaterületeken
4.4. 10614–12 Bábkészítés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele a választott szakmairány függvényében. A vizsgaszervező által készített feladatsorban meghatározott tartalmú báb-vizsgaremek elkészítése, dokumentálása, és leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10613–12 Munkavédelem színházi munkaterületeken gyakorlati/szóbeli
5.2.4. 10614–12 Bábkészítés gyakorlati/ szóbeli

A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %–osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Báb–vizsgaremek készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Az előzetesen elkészített báb–vizsgaremek egyik meghatározott munkafázisának vagy a munkafázisa egy kiemelt részletének elvégzése, a munkafolyamat bemutatása meghatározott szempontsor alapján
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép, Internet hozzáférés, Irodaszerek, Nyomtató
6.3. Munka– és tűzvédelmi eszközök
6.4. Faipari, könnyűipari, dekorációs kisgépek, eszközök
6.5. Bábok, bábszínházi kellékek
6.6. Dokumentációkezelő és archiváló eszközök
6.7. Egyéni védőeszközök

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
MASZK Országos Színészegyesület

A bábkészítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A bábkészítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Bábkészítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Bábkészítő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma:  Bábkészítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés