Our Blog

Bábkészítő tanfolyam

Az 68. sorszámú Bábkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 212 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Bábkészítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.1.3. Szakmai : –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 2723
FEOR megnevezése Iparművész, gyártmány és ruhatervező
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök):  Bábkészítő, Bábmodellező, Bábtervező
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: – tevékenysége során – az előadás igényeihez és feltételrendszeréhez alkalmazkodva megtervezi, modellálja, anyagtervben és költségvetésben előkészíti, esztétikai, műszaki és funkcionális szempontok alapján kivitelezi és kidolgozza a különböző játéktechnikájú bábokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel előkészíteni a kijelölt báb elkészítését
– tájékozódni a bábkészítéshez szükséges anyagokról és azok beszerzési lehetőségeiről
– költségvetést készíteni a meghatározott bábok elkészítésére vonatkozóan
– eszközök és célszerszámok alkalmazásával kivitelezni a megtervezett bábokat
– különböző típusú, technikájú bábokat készíteni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10613-12 Munkavédelem színházi munkaterületeken
4.4. 10614-12 Bábkészítés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele a választott szakmairány függvényében. A vizsgaszervező által készített feladatsorban meghatározott tartalmú báb-vizsgaremek elkészítése, dokumentálása, és leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10613-12 Munkavédelem színházi munkaterületeken gyakorlati/szóbeli
5.2.4. 10614-12 Bábkészítés gyakorlati/ szóbeli
A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Báb-vizsgaremek készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Az előzetesen elkészített báb-vizsgaremek egyik meghatározott munkafázisának vagy a munkafázisa egy kiemelt részletének elvégzése, a munkafolyamat bemutatása meghatározott szempontsor alapján
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép, Internet hozzáférés, Irodaszerek, Nyomtató
6.3. Munka- és tűzvédelmi eszközök
6.4. Faipari, könnyűipari, dekorációs kisgépek, eszközök
6.5. Bábok, bábszínházi kellékek
6.6. Dokumentációkezelő és archiváló eszközök
6.7. Egyéni védőeszközök

A bábkészítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A bábkészítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Bábkészítő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Bábkészítő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma:  Bábkészítő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés