Our Blog

0

Asztalos tanfolyam

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Asztalos
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám:900-1300

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Faipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a
9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első
szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7223 Bútorasztalos Általános asztalos
3.1.3. Beépített bútor helyszíni szerelője
3.1.4. Beépítettbútor-készítő
3.1.5. Bútorgyártó
3.1.6. Bútorjavító
3.1.7. Díszlet-asztalos
3.1.8. Egyedibútor-készítő
3.1.9. 7514 Épületasztalos Ablakgyártó
3.1.10. Ablakkeret-készítő
3.1.11. Ablakszerelő
3.1.12. Ajtótokkészítő
3.1.13. Épületasztalos
3.1.14. Épület-karbantartó asztalos
3.1.15. Faburkolat-felrakó
3.1.16. Nyílászáró beépítő
3.1.17. Nyílászáró gyártó asztalos
3.1.18. Parkettakészítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– betartani a munkavédelmi előírásokat
– gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani
– helyszíni felmérést végezni
– faipari alapszerkezeteket készíteni
– asztalosipari alapszerkezeteket szerelni
– helyszíni szerelést végezni
– korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyártani
– asztalokat gyártani
– ülőbútorokat készíteni
– fekvőbútorokat készíteni
– kiegészítő bútorokat gyártani
– irodai bútorokat gyártani
– beépített bútorokat készíteni
– ajtókat és ablakokat készíteni
– lépcsők és korlátok készítését végezni
– egyéb asztalosipari termékeket gyártani
– épületasztalosipari szerkezeteket elhelyezni és rögzíteni
– épületasztalosipari szerelvényeket, vasalatokat felszerelni, beállítani
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 543 02 Faipari gépkezelő részszakképesítés
3.3.4. 31 543 01 Famegmunkáló részszakképesítés
3.3.5. 21 543 01 Asztalosipari szerelő részszakképesítés
3.3.6. 35 543 01     Műbútorasztalos szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10224-12 Alapvető tömörfa megmunkálás
4.4. 10225-12 Asztalosipari szerelés
4.5. 10226-12 Asztalosipari termékek gyártása
4.6. 11371-12 Biztonságos munkavégzés
4.7. 10228-12 Gépkezelés
4.8. 10229-12 Gyártáselőkészítés feladatok
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgaremek elkészítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10224-12 Alapvető tömörfa megmunkálás gyakorlati
5.2.4. 10225-12 Asztalosipari szerelés gyakorlati
5.2.5. 10226-12 Asztalosipari termékek gyártása gyakorlati, írásbeli
5.2.6. 11371-12 Biztonságos munkavégzés írásbeli
5.2.7. 10228-12 Gépkezelés gyakorlati
5.2.8. 10229-12 Gyártáselőkészítés feladatok írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek készítése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak az általa választott és a vizsgát szervező intézmény által
jóváhagyott bútor- vagy épületasztalos-ipari terméket kell készítenie a műszaki dokumentációjával együtt.
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Gépkezelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Gép és szerszám kiválasztása, működtetése, meghatározott alkatrész gépi
megmunkálása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 17 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Famegmunkálási feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Műszaki rajz és műszaki leírás alapján faipari termék készítése kézi és gépi technológia alkalmazásával
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 33 %
D) A vizsgafeladat megnevezése: Asztalosipari szerelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Alkatrészek összeállítása, asztalos szerkezet összeállítása, vasalatok, szerelvények felszerelése
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 %
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szerkezettan-szakrajz, technológia, anyagismeret
A vizsgafeladat ismertetése: Faipari szakrajz és asztalosipari szerkezeti rajz készítése, kézi és gépi technológiák, szakmai számítás, faanyagismeret, ragasztás-, felületkezelés anyagai, technológiái
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi és technológiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A vizsgaremekre vonatkozó előírások:
A vizsgaremek és annak dokumentációjának elkészítése és beadása, nappali rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor történik.
A vizsgaremeket a vizsgabizottság csak kész állapotban tudja értékelni.
Műszaki dokumentációra vonatkozó előírások:
A műszaki dokumentációnak tartalmazni kell a vizsgaremekhez tartozó műszaki rajzokat, szabásjegyzéket, anyagnormát, műszaki leírást, gyártási folyamatábrát, általános technológiai leírást, és árkalkulációt.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Asztalosipari kéziszerszámok
6.3. Asztalosipari kézi kisgépek
6.4. Asztalosipari telepített megmunkálógépek
6.5. Mérőeszközök
6.6. Számítógép
6.7. Szoftver
6.8. Faipari CNC megmunkálógépek
6.9. Szerelőszerszámok

Az Asztalos tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Asztalos tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Asztalos tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Asztalos tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Asztalos tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés