Our Blog

Ápolási asszisztens tanfolyam

A 3. sorszámú Ápolási asszisztens tanfolyam megnevezésű szakképesítés szakmai követelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 723 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Ápolási asszisztens tanfolyam
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök)
FEOR száma: 3339
FEOR megnevezése: Egyéb, humán egészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású
FEOR száma: 5222

FEOR megnevezése:  Segédápoló, műtőssegéd, Fertőtlenítő, sterilező
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az egyénre szabott segítő tevékenységet végez az egészségügyi ellátásban (fekvőbeteg ellátás, szakrendelői ellátás) a szakképzett egészségügyi team tagjainak szoros irányítása és felügyelete alatt.
Munkáját szakmai kompetenciájának megfelelően az ápolási folyamat lépéseibe illesztve, az etikai és jogi normák szigorú betartásával végzi.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– alapápolási tevékenységeket végezni kompetenciája szerint
– alapvető életfunkciókat megfigyelni, mérni és dokumentálni (pulzus, vérnyomás, légzés, hőmérséklet)
– vércukrot, testsúlyt, testmagasságot mérni és dokumentálni
– életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS)
– a szakápolóknak segédkezni a különböző vizsgálatok és beavatkozások előkészítésénél és kivitelezésénél
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 725 01 Fertőtlenítő-sterilező részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás
4.4. 11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek
4.5. 11111-12 Ápolástani alapismeretek
4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás szóbeli és gyakorlati
5.2.4. 11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek szóbeli és írásbeli
5.2.5. 11111-12 Ápolástani alapismeretek szóbeli és gyakorlati
5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:30 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Alapápolási feladatok elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően alapápoláshoz kapcsolódó komplex feladatok elvégzése, kivitelezése, dokumentálása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján.
A vizsgafeladat időtartama:30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi szakmai elméleti és ápolástani alapismeretek felidézése
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Fertőtlenítés-sterilizálás, Egészségügyi szakmai alapismeretek, Ápolástani alapismeretek, Munkahelyi egészség és biztonság szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag és gumi eszközök)
6.3. Dokumentációs formanyomtatványok
6.4. „Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.5. Egyszer használatos steril eszközök
6.6. Orvosi műszerek – kézi műszerek
6.7. Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.8. Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő, személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
6.9. Kötszerek, bőrfertőtlenítők
6.10. Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.11. Sterilizáláshoz szükséges berendezések
6.12. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.13. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.14. Alapszintű újraélesztés eszközei (szimulátor)
6.15. A szabályoknak megfelelően felszerelt tankórterem

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.
Telefonszám: +36 1 323 2070
Fax: +36 1 323 2079
E-mail: meszk@meszk.hu

Az ápolási asszisztens tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az ápolási asszisztens tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Ápolási asszisztens tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Ápolási asszisztens tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Ápolási asszisztens tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

Translate »