Our Blog

Alapkompetencia fejlesztés Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Alapkompetencia fejlesztés – (Alapkompetencia fejlesztés Tanfolyam)
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D001
1.3.A képzési program célja: A képzési célja azoknak az ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátítása, melyek elengedhetetlenek a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Alapkompetenciák:
2.1.1. A megfelelő tanulástechnikai mód kiválasztása és hatékony alkalmazása
2.1.2. A különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.
2.1.3. A nyelvtani és mondatszerkesztési szabályok helyes alkalmazása.
2.1.4. A mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása.
2.1.5. A matematikai gondolkodás területeinek felhasználása, mellyel emelkedik a a gondolkodás általános kultúrája, ez formálja, gazdagítja az egész személyiséget.
2.2. Személyes kompetenciák:
2.2.1. Megbízhatóság
2.2.2. Felelősségtudat
2.2.3. Precizitás
2.3. Társas kompetenciák:
2.3.1. Kapcsolatteremtő készség
2.3.2. Kapcsolatfenntartó készség
2.3.3. Segítőkészség
2.3.4. Motiválhatóság
2.4. Módszerkompetenciák:
2.4.1. Áttekintő képesség
2.4.2. Rendszerező képesség
2.4.3. Problémamegoldás, hibaelhárítás
2.4.4. Okok feltárása
2.4.5. Helyzetfelismerés
2.4.6. Általános tanulóképesség
3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: nem szükséges
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: Alapvető írás és olvasási készségek, melyet a jelentkező a felvételi eljárás során igazol.
4. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI
Alapkompetenciák fejlesztése
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek –
Az Alapkompetencia fejlesztése Tanfolyam szakmai követelménymoduljaihoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
– a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

– a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az Alapkompetencia fejlesztés tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam