Our Blog

Adatbázis kezelő szakképesítés, OKJ-s, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítést biztosító képzés indul az új évben is az „IOSZIA” Felnőttképző Intézménynél! Intézményünk a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át biztonságos tanulási feltételt biztosít. Az Adatbázis kezelő képzés sikeres elvégzése után kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársaként, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatóként látja el a feladatokat. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt  tud venni a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus,  Számítógép telepítő Számítógép-szerelő ,Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus,   Számítógép kezelő/operátor,  Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs, Webrendszer- (hálózati) technikus, Webmester Adatbázis adminisztrátor
 Adatbázis kezelő szakképesítés OKJ tanfolyam Felnőttképzési engedély (E-000526/2014/A124) alapján folytatott képzés azonosító száma: 51 481 01

A Informatika szakmacsoportban a szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés

A képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai végzettség: érettségi végzettség

Elmélet/gyakorlat aránya: 40%-elmélet, 60%-gyakorlat
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a maximális óraszám: 900 óra

Képzési Modulok listája:

  • 10815-12 Információtechnológiai alapok
  • 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
  • 10817 -12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
  • 10827 -12  Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: gyakorlat, szóbeli, írásbeli
A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk: Előzetes tudásszint-mérés, Hatékonyság növelés, Munkavállalás elősegítése.

Adatbázis kezelő OKJ Képzés