Our Blog

0

Abroncsgyártó tanfolyam

Az 1. sorszámú Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Abroncsgyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelettel módosított 7/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.8136Gumitermékgyártó gép kezelőjeGumihengerlő
3.1.3.Gumiipari gépikeverő kezelője
3.1.4.Hengerkezelő, gumi hengerszékkezelő (gumitermékgyártás)
3.1.5.Gumiabroncs-készítő
3.1.6.Gumigyártó- és feldolgozó
3.1.7.Légrugó-bombírozó
3.1.8.Vulkanizáló
3.1.9.Gumioldat-kezelő
3.1.10.Gumisorjázó-javító
3.1.11.Gumisütő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az abroncsgyártó a gumiipari keverőgépeken receptura alapján gumikeverékeket készít, a gumikeverékekből félkész gumitermékeket állít, elő, a félkész termékekből felépíti a nyersabroncsot, majd annak vulkanizálását végzi. Az abroncsgyártó elvégzi az alapanyagok teljes körű vizsgálatát, a folyamatközi minőségellenőrzést, valamint a késztermékek vizsgálatát, minősítését.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– receptúra alapján gumikeveréket készíteni
– gumikeverék alapanyagait és a gumikeveréket vizsgálni, minősíteni
– huzalkarikátelőállítani
– vágó gépsort üzemeltetni
– konstrukció szerint méretre vágni
– félkész terméket vizsgálni, minősíteni
– abroncsot konstrukció szerint felépíteni
– nyersabroncsot vulkanizálni
– vulkanizált abroncson kisebb hibákat javítani
– készterméken roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatokat végezni
– munka-, egészség- és környezetvédelmi szabályok betartásával kezelni a gépsort, kezelni a keletkező hulladékokat
– elkészíteni a munkájával kapcsolatos dokumentumokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 543 02Gumikeverék-készítőrészszakképesítés
3.3.4.31 543 03Extruder gép kezelőrészszakképesítés
3.3.5.31 543 05Felépítő gép kezelőrészszakképesítés
3.3.6.31 543 06Kalander gép kezelőrészszakképesítés
3.3.7.31 543 12Vágó gép kezelőrészszakképesítés
3.3.8.31 543 13Vulkanizáló gép kezelőrészszakképesítés
3.3.9.34 543 03Formacikk-gyártóazonos ágazat
3.3.10.54 543 02Gumiipari technikusazonos ágazat
3.3.11.34 543 04Ipari gumitermék előállítóazonos ágazat
3.3.12.34 521 09Műanyagfeldolgozóazonos ágazat
3.3.13.54 521 06Műanyagfeldolgozó technikusazonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10076-16Általános gumiipari feladatok
4.411804-16Extrudergép-kezelés
4.511803-16Felépítőgép-kezelés
4.611805-16Kalandergép-kezelés
4.7.10079-16Kaucsukalapú keverékek készítése
4.811839-16Vágógépkezelés
4.911802-16Vulkanizáló gép kezelés
4.10.11497-12Foglalkoztatás I.
4.11.11499-12Foglalkoztatás II.
4.12.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10076-16Általános gumiipari feladatokgyakorlati
5.2.4.11804-16Extrudergép-kezelésgyakorlati
5.2.5.11803-16Felépítőgép-kezelésgyakorlati
5.2.6.11805-16Kalandergép-kezelésgyakorlati
5.2.7.10079-16Kaucsukalapú keverékek készítésegyakorlati
5.2.8.11839-16Vágógépkezelésgyakorlati
5.2.9.11802-16Vulkanizáló gép kezelésgyakorlati
5.2.10.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.11.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.12.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése:Alapanyag és keverékvizsgálatok
A vizsgafeladat ismertetése: Alapanyagok és segédanyagok fizikai tulajdonságainak mérése (sűrűség, viszkozitás, szemcseeloszlás)
Gumikeverékek reológiai vizsgálata, vulkanizált gumiminták fizikai vizsgálata (Reológiai és vulkanizálási görbék felvétele, mintaelőkészítés további vizsgálatra, vastagság-, keménységmérés, szakítás-, tapadás-, nyúlás-, fáradás-, öregedés-, kopásvizsgálatok) Mérési eredmények dokumentálása
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Extruder gép kezelés
A vizsgafeladat ismertetése: Extruder gépsor kezelése, alapanyag ellátás biztosítása, extrudált termék hűtése, elvezetése, a műveletekhez kapcsolódó munkabiztonsági és minőségellenőrzési feladatok ellátása
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Felépítő gép kezelés
A vizsgafeladat ismertetése: Felépítő gépsor kezelése, alapanyag ellátás biztosítása, alapanyagok vágása, illesztése, a rétegelési terv alapján a felépítés végrehajtása, a nyers abroncs elvezetése, a műveletekhez kapcsolódó munkabiztonsági és minőségellenőrzési feladatok ellátása
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%
D) A vizsgafeladat megnevezése: Kalander gép kezelés
A vizsgafeladat ismertetése: Kalander gépsor kezelése, alapanyag ellátás biztosítása, vázerősítő egyenletes eloszlásának vizsgálata, a termék hűtése, elvezetése, a műveletekhez kapcsolódó munkabiztonsági és minőségellenőrzési feladatok ellátása
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%
E) A vizsgafeladat megnevezése: Kaucsukalapú keverékek készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Receptura alapján a keverék összetevőinek bemérése, keverési művelet végrehajtása, az elkészült keverék kiszerelése, kapcsolódó munkabiztonsági és minőségellenőrzési feladatok ellátása
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
F) A vizsgafeladat megnevezése: Vágó gép kezelés
A vizsgafeladat ismertetése: Vágó gépsor kezelése, alapanyag ellátás biztosítása, vázerősítő irányára merőleges, a vázerősítő irányával megegyező, a vázerősítő irányával szöget bezáró vágások végrehajtása, a levágott termékek illesztése, folytonossá tétele, elvezetése, a műveletekhez kapcsolódó munkabiztonsági és minőségellenőrzési feladatok ellátása
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%
G) A vizsgafeladat megnevezése: Vulkanizálógép kezelés
A vizsgafeladat ismertetése: Vulkanizáló gépsor kezelése, vulkanizálási paraméterek beállítása, mold, bladder ellenőrzése, vulkanizált termékek ellenőrzése, elvezetése, a műveletekhez kapcsolódó munkabiztonsági és minőségellenőrzési feladatok ellátása
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendeltetésű gumitermékek alapanyagai
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4.3. sorszámú modultémaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Abroncsgyártás, félkész- és késztermék-gyártás technológiái
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9. sorszámú modul témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http//nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Bemérő eszközök
6.3.Reométer
6.4.Keménységmérő
6.5.Vastagságmérő
6.6.Szakítószilárdság mérő
6.7.Sűrűség mérő
6.8.Viszkozitás mérő
6.9.Szitasor
6.10.Mérlegek
6.11.Minta vulkanizáló prés
6.12.Minta kivágó, előkészítő berendezés
6.13.Fárasztógép
6.14.Koptatógép
6.15.Öregítő berendezés
6.16.Zárt keverő
6.17.Hengerszék
6.18.Keverék kiszerelő gép
6.19.Elsősegély nyújtó felszerelés
6.20.Kézi szerszámok
6.21.Tároló edények
6.22.Gépkönyvek, kezelési utasítások, műszaki dokumentációk
6.23.Gyártási,vizsgálati előírások
6.24.Szabványok, kézikönyvek, szótárak
6.25.Számítógép
6.26.Számítástechnikai segédeszközök
6.27.Szoftverek
6.28.Szárítószekrény
6.29.Speciális félkész- és késztermékvizsgáló eszközök
6.30.Speciális gumiipari mintavételi eszközök
6.31.Speciális gumiipari minőségellenőrző műszerek
6.32.Szállító- és tároló berendezések, gépek
6.33.Extruder
6.34.Extruder szerszámok
6.35.Kalander
6.36.Vulkanizáló prés, kazán
6.37.Vágógép
6.38.Felépítő-gépek
6.39.Konfekcionáló egységek
6.40.Speciális gyártógépek
6.41.Egyéni védőfelszerelés
6.42.Termékvizsgálók
6.43.Élettartam vizsgálók
6.44.Karbantartás eszközei

7. EGYEBEK

Az abroncsgyártó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az abroncsgyártó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Abroncsgyártó tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
Az Abroncsgyártó tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következő linkre kattintva: Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu
Téma:  Abroncsgyártó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés