Our Blog

Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyam

A 61. sorszámú Felvonó karbantartó-szerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 521 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Felvonó karbantartó-szerelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Jelentkezzen most!

Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7523 Felvonószerelő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Különböző rendeltetésű épületekben, építményekben és létesítményekben üzemelő személy- és teherfelvonók karbantartását, javítását, időszakos felújítását és az azt követő üzembe helyezését végzi.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– a felvonó villamosítását elvégezni, villamos kapcsolási rajz alapján bekötni, a huzalozási tervet elkészíteni
– a felvonó vezérlőegységét villamosan bekötni, beszabályozni és beüzemelni
– a felvonók nagyjavítási és felújítási munkáit ellátni, a fő egységeket cserélni és beállítani
– a felvonó műszaki átadását lebonyolítani
– a mindenkor érvényes rendeletek, jogszabályok előírásait megismerni és alkalmazni
– a felvonó karbantartási műveleteit ismerni, az egyes berendezésekre vonatkozó előírásokat betartani
– a felvonó meghibásodása esetén hibadiagnosztikát elvégezni, a hibás alkatrészeket cserélni, javítani
– a szükséges műszeres vizsgálatokat elvégezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 521 01 Felvonószerelő szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11400-12 Felvonószerelő munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatai
4.4. 11401-12 Felvonószerelő általános gépészeti technológia
4.5. 11404-12 Felvonók gépészeti elemeinek karbantartása
4.6. 11403-12 Felvonók elektromos szerelése, felvonók üzembe helyezése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11400-12 Felvonószerelő munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatai szóbeli, gyakorlati
5.2.4. 11401-12 Felvonószerelő általános gépészeti technológia írásbeli
5.2.5. 11404-12 Felvonók gépészeti elemeinek karbantartása gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.6. 11403-12 Felvonók elektromos szerelése, felvonók üzembe helyezése gyakorlati, írásbeli, szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Felvonó gépészeti egységeinek cseréje, beállítása
Felvonó villamos készülékének bekötése, próbája
Fő- és vezérlő áramköri hibakeresés
A vizsgafeladat ismertetése:
– mechanikus fékszerkezet beállítás
– vezérlési hibakeresés
– áramkör kiépítése vezérlő- és jelző készülékek, áramköri elemek felhasználásával
– karbantartói beállítási feladat hidraulikus vagy hajtótárcsás felvonónál
A vizsgaszervező a helyszín ismeretében a vizsgabizottság elnökének jóváhagyásával dönt a vizsgafeladatról.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
– Műszaki ábrázolási ismeretek
– Felvonó karbantartó-szerelő szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi írásbeli feladatsor tartalmazza a következő elemeket:
– műszaki rajz készítése
– munkabiztonsági ismeretek
– felvonó gépészeti ismeretek
– vezérlési ismeretek
– jogi és műszaki szabályozás
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Felvonó karbantartó-szerelői szakmai feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi szóbeli feladatsor tartalmazza a következő elemeket:
– munkabiztonsági ismeretek
– felvonó gépészeti ismeretek
– vezérlési ismeretek
– karbantartási ismeretek
– jogi-és műszaki szabályozás
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Fémipari kisgépek
6.4. Szerelési kisgépek
6.5. Emelő- és kötöző eszközök
6.6. Mechanikus- és villamos mérőeszközök, műszerek
6.7. Vezetősínek
6.8. Tartógyámok
6.9. Kőcsavarok
6.10. Kötőelemek
6.11. Fogókészülék
6.12. Sebességhatároló
6.13. Végálláskapcsolók
6.14. Reed-érzékelők
6.15. Ütközők
6.16. Fülke
6.17. Aknaajtó-érintkezők
6.18. Biztonsági zárak
6.19. Fülkeajtó-érintkező
6.20. Kézi- vagy gépi mozgatású aknaajtók
6.21. Fülke- és ellensúly csúszókészlet
6.22. Vészjelző
6.23. Felvonógép
6.24. Felvonóvezérlés
6.25. Függesztőkötelek
6.26. Vezérlő- és jelzőkészülékek
6.27. Munkabiztonsági személyi védőeszközök

A Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma:  Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés