Our Blog

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő tanfolyam

A 4. sorszámú Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő (Közszolgálati szakmák) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 861 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200 – 300

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

büntetés-végrehajtási-segédfelügyelő-tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5253 Büntetés-végrehajtási felügyelő Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A büntetés-végrehajtási szervezet segédfelügyelői állományban:
– büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez
– büntetés-végrehajtási segédfelügyelői alapfeladatokat hajt végre
– büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani
– ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését
– intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését
– intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérést
– ellátni az intézeten belüli programok biztosítását
– látogatás biztosításában részt venni
– biztonsági ellenőrzést végrehajtani
– mozgáskorlátozó eszközt alkalmazni
– fegyveres biztosítási feladatokat ellátni
– fogvatartottakat munkáltatni
– szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.4. 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai
4.5. 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai írásbeli
5.2.5. 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
B.) A vizsgafeladat megnevezése: szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályok.
A vizsgafeladat ismertetése:
A büntetés-végrehajtási segédfelügyelő szolgálattal összefüggő gyakorlati feladatot hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A rendvédelmi szervek, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai és szabályzói
A vizsgafeladat ismertetése:
A szolgálatteljesítés általános szabályai, a büntetés-végrehajtási őr, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli számonkérés az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai és a 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő modulok tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Mozgást korlátozó eszközök
6.7. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8. Szolgálati járművek
6.9. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10. Híradástechnikai eszközök
6.11. Világító berendezés
6.12. Videokamera
6.13. Fényképezőgép
6.14. Nyomtató
6.15. Telefon, fax
6.16. Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17. Okmányminták

7. EGYEBEK
7.1. Validáció: –
7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:
7.2.1. azonosító szám A részszakképesítés megnevezése A szakképesítés ágazat / szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 31 861 02 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
7.3. Előképzettségnek tekinthető:
– eredményes modulzáró vizsga a 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr részszakképesítésben, amennyiben megszakítás nélkül folytatja tovább a tanulmányokat a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő képzésben,
– eredményes komplex vizsga a 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr részszakképesítésben

A Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő tanfolyam

OKJ Képzések, OKJ Tanfolyamok kapcsán:
A Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő tanfolyam, Tanfolyam OKJ Képzések vonatkozásában további információkat kaphat a következőinkre kattintva:  Tanfolyam OKJ Képzések.
Érdeklődhet, árajánlatot kérhet illetve kérdéseit felteheti az alábbi e-mail címen: kepzes@ioszia.hu 
Téma: Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés